MAN-BCU297
Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU297
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Examinator
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Docent
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. mr. A.G.A. Nijmeijer
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.M.R. van der Velde
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1-2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk Beleid is de student in staat om:
  • Belangrijke juridische begrippen en concepten uit het vakgebied van het ruimtelijke ordeningsrecht  en het milieurecht en hun onderlinge verbanden te beschrijven en uit te leggen;
  • Juridisch-theoretische leerstukken toe te passen op de dagelijkse praktijk van het vakgebied ruimtelijke ordening en milieu.
  • Actuele ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in hun juridische context te plaatsen 
     
Inhoud
Doel van de cursus is het verwerven van basiskennis en inzicht van en in de  juridische aspecten die een rol spelen bij het vakgebied Ruimtelijke ordening en Milieu. De cursus is  opgebouwd zijn uit 2 delen:
 
1.  Een algemeen deel over recht.
2.  Een meer specifiek deel gericht op wet- en regelgeving die een rol speelt binnen het vakgebied.
 
In het eerste deel zal o.a. ingegaan worden op het fenomeen recht op zichzelf, de problemen en manieren van aanpak die zich voordoen in de rechtspraktijk, fundamenten van staats- en bestuursrecht en de juridische basis van vormen van samenwerking. D.m.v. rechterlijke uitspraken en voorbeelden zal het verband gelegd worden tussen theorie en praktijk.
 
In het specifieke deel wordt  aandacht besteed  aan de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Wet milieubeheer, wet- en regelgeving ten aanzien van water en natuur en ten slotte meer specifieke sectoren van ruimtelijke planning. Ook de Omgevingswet komt aan bod, zij het beknopt. 
 
Het vak is een basis voor het verdiepingsvak in de Ma., dat specifiek ingaat op het recht dat betrekking heeft   op het planologische vakgebied
.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Boek
Delen van dit boek. (Ook te gebruiken bij het mastervak Verdieping recht en instituties in de ruimtelijke planning)
ISBN:9789013140101
Titel:Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht
Auteur:P.J.J. van Buuren; A.A..J. de Gier, A.G.A. Nijmeijer en J. Robbe
Uitgever:Wolters Kluwer, Deventer
Druk:10
Literatuur
Tevens zal zo nodig via Brightspace aanvullende literatuur, jurisprudentie en wet- en regelgeving beschikbaar gesteld worden.

Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3