MAN-BCU3017
De Beleidscyclus 1 Agenda- en besluitvorming
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU3017
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. J.K. Helderman
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
3  (03-02-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • Verschillende theoretische perspectieven op beleid te beschrijven en herkennen
  • Toepassen van theoretische perspectieven toe op empirische casussen.
  • Het kritisch kunnen reflecteren op hoe een gekozen perspectief de analyse zal beïnvloeden
  • Het kritisch kunnen reflecteren op de rol van een bestuurskundige in een politiek-bestuurlijke omgeving
Inhoud
In het vak Beleidscyclus staat de analyse van beleid en beleidsprocessen centraal. De beleidscyclus is een centraal vak in de bachelor bestuurskunde binnen de pijler beleid.  Het sluit aan bij het Beleidsproject in jaar 1 van de Bestuurskunde Bachelor. Beleid is naast Organisatie & Management en Bestuur één van de drie kerngebieden (object) van de Bestuurskunde. In dit vak leer je hoe complexe beleidsprocessen in verloop en uitkomst te analyseren, te verklaren en te duiden. We houden ons dus bezig met een analyse van beleid. Dat komt van pas wanneer je later in jouw professionele beroepspraktijk wordt gevraagd om analyses voor beleid te maken.
Niveau

Voorkennis
n/a
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Bijzonderheden
Dit vak staat in principe niet open voor bijvakkers met als uitzondering studenten van de master Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen.
Niveau
Ba 2 PM

Bijzonderheden
Dit vak staat in principe niet open voor bijvakkers met als uitzondering studenten van de master Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Voorkennis
n/a

Verplicht materiaal
Boek
Cairney, P. (2012) Understanding Public Policy. Theories and Issues. Pagrave MacMillan
ISBN:978-0-230-22971-6
Artikelen
A number of chapters and articles that students must collect themselves. The Brightspace site of the course provides a detailed overview of the required literature.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Algemeen
Lectures (in English)
• Working groups/seminars (one English working group for international students and national students who prefer an English language working group whereby international students will have priority access; the other working groups will be in Dutch).

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Beoordeling
in de portfolio wordt de werkgroepopdracht getoetst

Opmerking
Naast het schriftelijk tentamen dienen studenten een portfolio te schrijven, deze telt voor 20% mee in het eindcijfer