MAN-BCU309
Internationale Organisaties
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU309
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
I.D.J. Römgens, MSc
Overige cursussen docent
Docent
I.D.J. Römgens, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
I.D.J. Römgens, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
I.D.J. Römgens, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

 Na dit vak kun je: 

1. Beschrijven wat het verschil is tussen Internationale Gouvernementele Organisaties (IGOs), Non- Gouvernementele Organisaties (NGOs) en internationale regimes; 

2. Verschillende IGOs met elkaar vergelijken, kijkend naar de leden van de organisatie, de besluitvormingsstructuur, de onderwerpen waar de organisatie zich mee bezig houdt en de activiteiten die de organisatie uitvoert; 

3. Uiteenzetten wat de belangrijkste kenmerken zijn van het Realisme, Liberalisme, Constructivisme, Feminisme en Marxisme binnen het veld van Internationale Betrekkingen; 

4. Deze vijf theorieën met elkaar vergelijken en hun sterke en zwakke punten identificeren met betrekking tot IGOs; 

5. Deze vijf theorieën gebruiken om een casus te analyseren en te verklaren; 

6. Onderhandelingstechnieken toepassen en daarop reflecteren. 

 

Inhoud

Dit vak geeft je allereerst een introductie in Internationale Gouvernementele Organisaties (IGOs): welke soorten organisaties zijn er? Waarom bestaan ze? Wat doen ze? Waarom is samenwerking tussen landen in deze organisaties zo moeilijk? In dit vak analyseer je IGOs zoals de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie en het Internationaal Monetair Fonds door de bril van vijf theorieën van Internationale Betrekkingen: het Realisme, Liberalisme, Constructivisme, Marxisme en Feminisme. De theoretische bril waardoor je kijkt bepaalt welke actoren in je analyse van belang zijn en welke vragen je in die analyse stelt.

Na de introductie van de verschillende theoretische visies wordt in de opeenvolgende hoorcolleges aandacht besteed aan verschillende terreinen waarop internationale organisatie heeft plaatsgevonden. Het betreft de volgende beleidsterreinen: mondiale en regionale veiligheid, economische samenwerking, ontwikkeling, milieu en mensenrechten. Bij elk beleidsterrein wordt een aantal belangrijke internationale organisaties meer uitgebreid besproken, waarbij ook de verschillende theoretische invalshoeken op een of meerdere casus worden toegepast. Binnen dit vak bespreken we ook de rol van niet-statelijke actoren, zoals Non-Gouvernementele Organisaties (NGOs) en bedrijven, in de context van internationale organisaties

Het interdisciplinaire karakter van de opleiding komt tot uiting in twee colleges van gastdocenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid over internationaal rechterlijke organisaties: het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en de Raad van Europa.

Aan het eind van de collegereeks heb je als student een goed overzicht van internationale organisatie op verschillende beleidsterreinen en ben je in staat om deze organisaties, hun rol, invloed etc. te analyseren vanuit verschillende theoretische invalshoeken.

Niveau

Voorkennis
Geen voorkennis vereist. Voor studenten die de cursus als keuzevak wensen te volgen strekt het tot aanbeveling om de cursus Inleiding Politicologie gevolgd te hebben. Dit is echter geen ingangseis.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen (bepaalt voor 80% het eindcijfer: cijfer moet minimaal 5.5 zijn) Simulatiespel (bepaalt voor 20% het eindcijfer) Opdrachten (vereisten voor een geldig tentamenresultaat). Deelresultaten blijven één jaar geldig.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
In de cursushandleiding (zie Brightspace) staat voor elk college aangegeven welke literatuur er voorafgaand aan het college dient te worden bestudeerd.

Simulatiespel
AanwezigheidsplichtJa

Bijdrage aan groepswerk
Samen met een groepje studenten maak je twee aan de simulatie gerelateerde opdrachten. Deze opdrachten bepalen voor 20% je eindcijfer voor de cursus.

Opmerking
Het simulatiespel betreft een politiek onderhandelingsspel en beslaat een hele dag.

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging8
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Simulatie opdracht
Weging2
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Opdracht 1
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Opdracht 2
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4