MAN-BCU311
Hedendaagse Politieke Filosofie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU311
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

1. In staat zijn om de kernideeën van de belangrijkste scholen binnen de hedendaagse politieke filosofie te herkennen, beschrijven en reproduceren.
2. Het kunnen interpreteren en uitleggen in eigen woorden van de belangrijkste teksten op het terrein van de sociale rechtvaardigheid.
3. In staat zijn de implicaties van principes van rechtvaardigheid voor de samenleving uit te leggen en toe te lichten.
4. In staat zijn bestaande theorieën van rechtvaardigheid kritisch te analyseren.
 

Inhoud

In deze cursus maakt de student kennis met hedendaagse politiek-filosofische debatten over sociale rechtvaardigheid. In deze discussie draait het volgens de filosoof David Miller om de vraag:

"How the good and bad things in life should be distributed among the members of a human society. When, more concretely, we attack some policy or some state of affairs as socially unjust, we are claiming that a person, or more usually a category of persons, enjoys fewer advantages than that person or group of persons ought to enjoy (or bears more of the burdens than they ought to bear), given how other members of the society in question are faring" (David Miller, Principles of Social Justice. Cambridge: Harvard University Press, p. 1).

Het beginpunt van de cursus is het boek A Theory of Justice (1971, 1999) van John Rawls. Het is algemeen geaccepteerd dat de publicatie van A Theory of Justice dit politiek-filosofische debat nieuw leven heeft ingeblazen. Voor een goed begrip van het hedendaagse debat is grondige kennis van Rawls’ werk onontbeerlijk. Kenmerkend voor politiek-filosofische debatten is dat filosofen vaak voortbouwen op, of ageren tegen eerdere posities. Rawls bijvoorbeeld zet zich vooral af tegen het utilitarisme. De cursus begint daarom met een bespreking van het utilitarisme, waarna Rawls aan bod komt. Nadat Rawls’ theorie uitgebreid is behandeld, zullen de belangrijkste discussies uit de politieke filosofie van de laatste decennia worden besproken.

Deze cursus is opgezet als een capita selecta van de hedendaagse politieke filosofie. De studie van het vraagstuk van de sociale rechtvaardigheid biedt je ook een basis voor de (verdere) analyse van andere vormen en terreinen van rechtvaardigheid: rechten en plichten van etnische, religieuze en culturele groepen, mondiale rechtvaardigheid, milieu rechtvaardigheid.
 
Niveau

Voorkennis
Geschiedenis van het politieke denken (of gelijkwaardig).
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Zowel tentamen als essayvraag moeten beide voldoende zijn.
Deelresultaten uit voorgaande collegejaren blijven geldig. 
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Boek
Will Kymlicka (2002) Contemporary Political Philosophy, Second Edition. Oxford: Oxford University Press. Let op: alleen de 2002 editie toegestaan.
Boek
John Rawls (1971) A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press. Zowel de Engelstalige 1971 editie als de 1999 editie zijn toegestaan. Ook beschikbaar via de bibliotheek als multi-user e-book, dus aanschaf van dit boek is niet noodzakelijk.
Reader
Hoofdstukken uit boeken van Robert Nozick, Michael Walzer, Gerald Cohen, William Galston, Will Kymlicka en Peter Singer.
Titel:Hedendaagse Politieke Filosofie (Vakcode MAN BCU311)
Auteur:Meerdere
Uitgever:RU

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Algemeen
Interactief

Toetsen
Tentamen
Weging8
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

Essayvraag
Weging2
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok 4, Blok 5