MAN-BCU320
Organisatieontwerp
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU320
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 4
Docent
A.E. Bruine de Bruin, MSc
Overige cursussen docent
Docent
L.M. Harkema
Overige cursussen docent
Docent
M.C. Herkes
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. K. Lauche
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. L.J. Lekkerkerk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingLet op dit is het 3e-jaarsvak in het NL voor premasters en reguliere studenten. International students enroll for BCU360
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
•                Kennisdoelstellingen: Studenten maken zich de kennis eigen over ontwerpprincipes en hun wortels. Naast de Moderne SocioTechniek komen twee andere benaderingen vergelijkenderwijs aan bod.
•                Toepassings- en vaardigheidsdoelstellingen: Met behulp van ontwerpopdrachten oefenen studenten de toepassing van de ontwerpprincipes op een reeks praktische cases. De opdrachten worden tijdens werkcolleges uitgewerkt.
•                Reflectiedoelstellingen: Door de uitwerkingen aan elkaar uit te leggen en te bespreken, leren studenten op de principes te reflecteren en de gemaakte ontwerpkeuzes kritisch te analyseren. Ook komt reflectie terug in de vergelijking van de gekozen benaderingen.
•                Presentatievaardigheden, samenwerking en zelfstandigheid: Tijdens de werkcolleges werken studenten zelfstandig in kleine groepjes samen aan een ontwerpopdracht op basis van individuele voorbereiding. Deze wordt vervolgens aan de medestudenten gepresenteerd.
•                Plaats in het curriculum: Het vak bouwt voort op Organisatietheorie 1, Operations Management & Logistics en hangt nauw samen met het vak Systeemtheorie uit dit semester 3.1 van Bedrijfskunde. 
Inhoud

Het vak Organisatieontwerp gaat over het ontwerpen van de arbeidsorganisatie, ofwel de structuur van organisaties. De arbeidsorganisatie is een middel of instrument voor het bereiken van organisatiedoelen.

De doelstelling van het vak is zowel kennis en begrip over onderliggende theoretische benaderingen van ontwerpen bij te brengen als praktische vaardigheden in het ontwerpen van organisatiestructuren.

•               Organiseren: verdelen, coördineren en besturen Organiseren is het verdelen van werk en het coördineren ervan. Verdelen creëert onderlinge afhankelijkheden: je doet het werk niet meer in je eentje. Het werk kan op vele verschillende manieren verdeeld of gegroepeerd worden. Dat leidt tot telkens andere vormen van onderlinge afhankelijkheid. Zodra werk verdeeld wordt dient er gecoördineerd te worden. Hoe je dat moet doen is afhankelijk van de wijze waarop het werk verdeeld is. Is die verdeling complex, dan zal de coördinatie ook complex worden en is die verdeling eenvoudig, dan zal de coördinatie ook een stuk eenvoudiger worden. Uiteraard moet er ook bestuurd of geregeld worden op de drie niveaus die Ashby onderscheidde: operationeel, inrichting en strategisch niveau. Ook voor besturing geldt dat een simpele werkverdeling de besturing vereenvoudigt.

•               Arbeidsorganisatorische structuren: Arbeidsorganisatorische structuren vormen een stabiele eigenschap van organisaties. Een arbeidsproces is een opeenvolging van handelingen (gebeurtenissen, werk). De structuur zorgt ervoor dat die opeenvolging niet willekeurig is.

•               Toepassingsgebieden: niveaus De arbeidsorganisatorische ontwerper heeft dus maar een vraag: 'hoe moet ik dit organiseren (verdelen, coördineren en besturen)?' Deze vraag of dit specifieke perspectief wordt echter op de meest uiteenlopende domeinen toegepast. Een eerste onderscheid dat we maken is dat tussen niveaus, bijvoorbeeld:

•                Concern niveau: hoe groepeer ik binnen een concern activiteiten in divisies?

•                Divisie niveau: hoe groepeer ik binnen divisies activiteiten in business units?

•                Business unit niveau: hoe groepeer ik binnen business units activiteiten in afdelingen?

•                Afdelingsniveau: hoe groepeer ik binnen afdelingen activiteiten in functies?

•                Functieniveau: hoe groepeer ik taken tot functies? Hoe kan ik werk maatschappelijk verantwoord inrichten zodat medewerkers zich kunnen ontplooien in plaats van overspannen te raken?

•               Het bundelen van taken in functies voor individuen heet functieontwerp of 'job design.' De rest heet arbeidsorganisatorisch ontwerp of 'organizational (structure) design.' Dat omvat dus ook het vraagstuk van concernstructuren. Je zou ook kunnen zeggen dat functieontwerp hetzelfde is als organisatieontwerp op micro niveau.

•               Toepassingsgebieden: processen en hun structuur  De arbeidsorganisatorische ontwerper kan de vraag 'hoe organiseer ik dat?' ook toepassen op processen. Met behulp van verschillende criteria kunnen we de meest uiteenlopende processen van elkaar onderscheiden: het strategieproces, het inkoopproces, het kennisproces, het leerproces enzovoort. De ontwerper stelt zich dan telkens de vraag: 'hoe moet ik het strategie proces organiseren, hoe moet ik het inkoopproces organiseren, hoe moet ik het kennisproces organiseren, hoe moet ik het leerproces organiseren enzovoort?' De ontwerper ontwerpt dus niet de strategie, maar vraagt zich af hoe het strategie proces, waarin verschillende mensen verschillende dingen doen, georganiseerd moet worden, opdat een goede strategie bepaald kan worden. De arbeidsorganisatorische ontwerper is dus op zoek naar de juiste arbeidsorganisatorische structuur van de 'strategische onderneming', net zo goed als hij op zoek is naar de juiste arbeidsorganisatorische structuur van de 'kennis intensieve onderneming' en van de 'lerende onderneming of organisatie.'

Niveau

Voorkennis
Kennis opgedaan in jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding bedrijfskunde en in Blok 1 van semester 3.1. Voor studenten zonder deze voorkennis bleek het vak wel te doen; overleg per email met de vakcoördinator is mogelijk.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
Inleveren van uitwerkingen van werkcollegeopdrachten (individuele voorbereiding en groepsresultaat) en aanwezigheid bij de werkcolleges is een vereiste voor tentamendeelname (kans 1 en 2).
Recidivisten mogen kiezen: ofwel opnieuw deelnemen aan werkgroepen, ofwel de werkcollegeopdrachten maken en inleveren.
Bijzonderheden
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
- de relevantie van ontwerpvraagstukken voor de organisatie van arbeid uit te leggen en verschillende benaderingen kritisch te reflecteren; 
- ontwerp-gerelateerde problemen te diagnosticeren en alternatieve organisatieontwerpen te ontwikkelen;
- een organisatieontwerp te kunnen maken en beargumenteren (ontwerpvaardigheid op beginnersniveau).
Niveau
Ba 3 PM RM

Verplicht materiaal
Artikelen
In de Studentenhandleiding staan de verplichte artikelen
Boek
9789492398109 | Paperback | november 2018, 3e herziene druk Acco heeft in 2020 dezelfde inhoud een andere bindwijze gegeven en aangeduid met 4e druk. Die is dus gelijkwaardig.
ISBN:9789492398109
Titel:Het nieuwe organiseren: alternatieven voor de bureaucratie
Auteur:Kuipers, H., P. van Amelsvoort, E.H. Kramer
Uitgever:Acco (2018)
Druk:3
Kosten:49,50

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges worden ontwerp- principes en praktijkvoorbeelden besproken.

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
In de werkcolleges oefenen studenten het theoretische kader te hanteren en passen dit toe op casuïstiek uit de praktijk. De informatievoorziening verloopt via Brightspace.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereidende opdracht individueel uitvoeren en op Bs inleveren

Werkvorm 01
WerkvormtypeWeblecture

Opmerking
Weblectures, o.a. met voorbeelden van 'slim organiseren', maken deel uit van de cursus.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 2, Blok 3