MAN-BCU321
System Theory
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BCU321
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
A.E. Bruine de Bruin, MSc
Overige cursussen docent
Docent
drs. L.G. Gulpers
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. L.J. Lekkerkerk
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Moorkamp
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D.J. Vriens
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingWerkgroepinschrijving vindt plaats in Brightspace
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Kennisdoelstellingen
 • Kennis verwerven over basisconcepten uit de klassieke systeemtheorie (cybernetica) en sociale systeemtheorie;
 • Kennis verwerven over hoe deze concepten kunnen worden gebruikt om organisaties te beschrijven en (hun infrastructuur) te ontwerpen.
Toepassingsdoelstellingen
Studenten leren de klassieke systeemtheorie toe te passen door:
 • De basisconcepten te benoemen in cases;
 • Basisconcepten te gebruiken om regulering (a la Ashby) tav enkele concrete organisatievraagstukken vorm te geven;
 • De functies van het viable system model te gebruiken om het functionele ontwerp van de infrastructuur van organisaties vorm te geven;
 • Het ontwerpen van organisaties en het managen van human resources in organisaties aan de hand van de basisconcepten te analyseren
Reflectiedoelstellingen
 • Studenten leren zich (op basis van Von Foersters theorie) kritisch te verhouden tav de klassieke systeemtheorie (kritische reflectie)
 • Studenten leren dat systeemtheorie een conceptueel en integratief kader biedt om organisatievraagstukken te beschouwen (reflectie op nut systeemtheorie)
Inhoud
Het centrale thema van de (cursus) systeemtheorie is 'het reguleren van systemen', of misschien iets specifieker de vraag 'hoe kunnen systemen (zelf) omgaan met complexiteit zodanig dat ze kunnen blijven voortbestaan'. Zoals Ashby, een van de grondleggers van de systeemtheorie - het zegt: systeemtheorie "...offers the hope of providing effective methods for the study and control of systems that are intrinsically extremely complex'. De systeemtheorie biedt een conceptueel kader dat kan worden gebruikt om organisaties (1) te beschrijven en (2) te regelen (c.q. te ontwerpen). In deze cursus wordt dit conceptueel kader geïntroduceerd en wordt behandeld hoe de beschrijving en het regelen (c.q. ontwerp) van organisaties op grond van de aangereikte systeemtheoretische concepten kan plaatsvinden. De beschrijving van (de besturing van) organisaties die op basis van de systeemtheoretische concepten plaatsvindt is fundamenteel en kan worden beschouwd als een grondslag voor het beschrijven van en besturen ten aanzien van allerlei organisatievraagstukken - zowel afzonderlijk en als in hun integrale samenhang. In de cursus zal aandacht worden besteed aan (1) hoe de systeemtheorie een fundament biedt voor het beschouwen van organisatievraagstukken en (2) hoe zij kan worden ingezet voor het beschrijven en besturen van twee specifieke vraagstukken: het ontwerp van organisaties en het managen van human resources. Om het nut van de systeemtheorie voor het beschrijven en besturen van organisaties te behandelen komt in deze cursus het volgende aan bod:
 1. Systeemtheoretische basisbegrippen
 2. Een inleiding in de klassieke systeemtheorie (of ook: cybernetica). Hier staat het werk van Ashby centraal. Begrippen als systeem, complexiteit, systeemgedrag, en (zelf-) reguleren worden hier behandeld.
 3. Een reflectie op de cybernetica aan de hand van het werk van Von Foerster. Hierbij wordt ingegaan op enkele problemen in de cybernetica.
 4. Basisconcepten uit de sociale systeemtheorie van Luhmann.
 5. Een inleiding in de ‘organisatorische' systeemtheorie. Aan de hand van de theorie van Ashby, Beer en Luhmann wordt nagegaan hoe de ideeën van de klassieke en sociale systeemtheorie kunnen worden gebruikt om organisaties te beschrijven als ‘sociale systemen die continu experimenteren met hun levensvatbaarheid.
 6. Introductie in de systeemtheorie als conceptueel, integratief kader voor het beschrijven van organisatievraagstukken, afzonderlijk en in hun samenhang.
 7. Een beschouwing van het ontwerp van organisaties vanuit het perspectief van de systeemtheorie. Nagegaan wordt hoe het ontwerpen van organisaties volgens de ‘sociotechniek' in het teken staat van het omgaan met complexiteit.
 8. Een beschouwing van het omgaan met human resources vanuit het perspectief van de systeemtheorie.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Aanwezigheidsplicht bij werkgroepen is een formele ingangseis. Studenten moeten hieraan voldoen om deel te mogen nemen aan het tentamen. Indien studenten al aan de werkgroepverplichting hebben voldaan, hoeven zij dit niet in een volgend jaar weer te doen. Deelresultaten van het werkstuk blijven één jaar geldig.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3 RM

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 1, Blok 2