MAN-BIM322A
Bachelorthesis Bestuurskunde
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIM322A
Studiepunten (ECTS)12
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. T. Brandsen
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Brandsma
Overige cursussen docent
Docent
R.S. van der Gaag, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. van Genugten
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A.C. Keulemans
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Tijdens het proces van het schrijven van de bachelor thesis, toon je aan dat je
  • een bestuurskundig relevante doelstelling en probleemstelling van onderzoek kunt formuleren
  • voldoende kennis hebt van bestuurskundige theorieën op bachelor-niveau en deze kunt toepassen om een bestuurskundig probleem theoretisch te beschrijven en te verklaren.
  • een conceptueel model kunt ontwikkelen op basis van een of meer theorieën.
  • de termen in het conceptueel model op een valide en betrouwbare wijze kunt operationaliseren
  • in staat bent een conceptueel model aan een empirisch/theoretisch onderzoek te onderwerpen
  • op basis van de uitkomsten conclusies kunt trekken en in staat bent op je onderzoek te reflecteren
  • adequate schrijfvaardigheden hebt
  • een tekst adequaat kunt structureren
  • helder, systematisch en nauwkeurig verslag kunt doen van eigen onderzoek
Inhoud
In de bachelorthesis stel je een voor de bestuurskunde relevant vraagstuk aan de orde via een meta-evaluatie. Aan de hand van theoretische inzichten (en een klein empirisch onderzoek) beantwoord je dit vraagstuk. 
De omvang van de bachelorthesis is maximaal 10.000 woorden exclusief referenties et cetera.
Raadpleeg de handleiding "Bachelorthesis 2021" voor meer informatie over het traject (Vanaf oktober te downloaden via de Brightspace van de Bachelorthesis Bestuurskunde).
Niveau

Voorkennis
Ingangseis: om te kunnen starten met de Bachelorthesis moeten Academische vaardigheden, Onderzoeks- en interventiemethodologie A, Onderzoeks- en interventiemethodologie B en ten minste 90 EC van het het bachelorprogramma voldoende afgerond zijn.
Toetsinformatie
Een bachelorthesis van 10.000 woorden.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3

Aanbevolen materiaal
Handleiding
Literatuursuggesties ter ondersteuning voor het schrijven van een bachelorthesis zijn te vinden in de handleiding "Bachelorthesis 2022". Deze zal in oktober 2022 worden gepubliceerd

Werkvormen
Sustainability certificate

werkgroepen/individuele supervisie
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Er worden vier groepen gecreerd die elk door een andere docent worden begeleid

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen voor aanvang van het blok reeds de doelstelling, vraagstelling en plan van aanpak te mailen aan de verantwoordelijk docent

Opmerking
Wekelijks wordt de voortgang van studenten besproken

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 2, Blok 3