MAN-BIM323A
Bachelorthesis Politicologie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIM323A
Studiepunten (ECTS)12
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
J.M. Boonekamp-van Lit, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. K.T.E. Jacobs
Overige cursussen docent
Docent
dr. G. Kets
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.R. van Leeuwen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.R. Lehr
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het uitgangspunt van de bachelorthesis is dat iedere student in staat dient te zijn om goed om te gaan met en kritisch na te denken over hetgeen dat hij/zij heeft bestudeerd en geleerd in de semesters 1.1 t/m 3.1 van de bachelor-opleiding politicologie. De student laat zien dat hij/zij hiertoe in staat is, en wel door middel van deze individuele thesis. De bachelorthesis heeft de vorm van een empirisch dan wel politiek theoretisch onderzoek op een concreet omschreven, door de student zelf gekozen politiek/politicologisch relevant probleem.
Inhoud

De bachelorthesis houdt in dat de student zelfstandig op een wetenschappelijke wijze empirisch dan wel politiek theoretisch onderzoek uitvoert op een concreet omschreven, door hem/haar zelf gekozen politiek/politicologisch relevant probleem en daar op een wetenschappelijk verantwoorde wijze verslag van aflegt.  Dit betekent dat de student naar eigen keuze een probleemstelling formuleert over een thema dat op het gebied ligt van de Internationale Betrekkingen, Europese Integratie, Nationale of Vergelijkende Politicologie, of Politieke Theorie. 

Termijnen onder voorbehoud: tijdens (ongeveer) de weken 8-14 denkt u na over de keuze van uw thesisonderwerp en spreekt u uw plannen door met uw begeleider. U schrijft een opzet, legt die aan de begeleider voor, en zo nodig wordt deze opzet bijgesteld en verbeterd. In (ongeveer) week 14 dient u een goedgekeurde opzet te hebben. In (ongeveer) de weken 14-24 werkt u uw opzet zelfstandig uit tot een volledige thesis. Het is in principe niet de bedoeling dat voor het schrijven van de bachelorthesis nieuwe dataverzameling wordt verricht, maar bestaande databases mogen wel gebruikt worden. Uiterlijk in week 22 levert u een conceptversie in; uiterlijk in week 24 levert u de definitieve versie in.

Niveau

Voorkennis
De voorgaande vijf semesters politicologie. Minimale ingangseisen: om te mogen starten met de Bachelorthesis dient de student 90 EC van het Bachelorprogramma Politicologie met succes te hebben afgerond, inclusief de cursussen Academische Vaardigheden (Politicologie), Onderzoeks- en interventiemethodologie A (Politicologie) en Onderzoeks- en interventiemethodologie B (Politicologie).
Toetsinformatie
Werkstuk.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3

Aanbevolen materiaal
Literatuur
De student zoekt naar relevante literatuur, eventueel met hulp van de begeleider.

Werkvormen
Hoorcollege

Overig/Onbekend

Opmerking
Begeleide zelfstudie

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 3, Blok 4