MAN-BIM357A
Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIM357A
Studiepunten (ECTS)15
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
O. Giller, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.A.H. Hoekstra-Pijpers
Overige cursussen docent
Docent
S. de Koning, MSc
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E. van der Krabben
Overige cursussen docent
Docent
dr. O.T. Kramsch
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
FM-JAAR  (05-09-2022 t/m 04-09-2023)
Aanvangsblok
FM-JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingThe course is offered in English
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de Bachelorthesis GPM is de student in staat om:
  • Met sturing van de begeleidende docent voor het scriptieonderwerp relevante theorie├źn en concepten, actuele ontwikkelingen en wetenschappelijke debatten binnen de vakgebieden sociale geografie, planologie en/of milieumaatschappijwetenschappen toe te lichten, kritisch te beoordelen en adequaat toe te passen op het onderwerp;
  • Met sturing van de begeleidende docent voor het scriptieonderwerp relevante empirische onderzoeksmethoden toe te lichten, kritisch te beoordelen en adequaat toe te passen op het onderwerp;
  • Met sturing van de begeleidende docent empirisch onderzoek te organiseren en te managen;
  • Met sturing van de begeleidende docent wetenschappelijke onderzoeksresultaten op een adequate manier schriftelijk en mondeling te presenteren en kritisch op te reflecteren op de eigen werkwijze;
Inhoud
Studenten zetten met het zelfstandig te verrichten bachelorthesisonderzoek en de op basis daarvan te schrijven bachelorthesis de kroon op hun bacheloropleiding. In de thesis kunnen de studenten laten ze zien wat ze in de voorafgaande opleiding hebben opgestoken en kunnen ook hun eigen onderzoeksinteresses en, bekwaamheden verder ontwikkelen. Al doende leggen ze tevens het fundament voor de masteropleiding en voor de keuze van een mastervariant.
Studenten ontwikkelen eerst een onderzoeksplan waarin ze hun keuzes verantwoorden met betrekking tot onderwerp, doel- en vraagstelling, de theorie, methoden van onderzoek (inclusief te gebruiken bronnen) en de planning van het onderzoek.Als dit onderzoeksplan door de begeleider is goedgekeurd kunnen ze hun onderzoek gaan uitvoeren. De bachelorthesis bevat een verantwoording van de hiervoor vermelde keuzes, de resultaten van het onderzoek plus een reflectie op de resultaten en op de werkwijze.
In september krijgen studenten te horen uit welke thema's en begeleiders ze kunnen kiezen. In de loop van blok 1 krijgen ze te horen bij welk thema en bij welke begeleider ze zijn ingedeeld. Ze kunnen zich daarna in het onderwerp gaan inlezen. In de eerste helft van blok 3 schrijven ze hun onderzoeksplan; in de 2 helft van blok 3 en in blok 4 voeren ze hun onderzoek uit en schrijven ze hun thesis.  
Niveau

Voorkennis
Een bachelor student (let op: dit is niet van toepassing op pre-master studenten) wordt toegelaten tot de bachelorthesis indien: - deze de Cursussen Academische vaardigheden (GPM), Onderzoeks- en Inventiemethodologie A (GPM) en Onderzoeks- en Inventiemethodologie B (GPM) heeft behaald, en - deze tevens in totaal minstens 90 EC heeft behaald met vakken uit het bachelorprogramma, waarbij de vakken behaald in de propedeuse meetellen.
Toetsinformatie
Paper.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3

Aanbevolen materiaal
Boek
Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2013) Designing a research project. Second edition. Den Haag: Lemma. ISBN 9789059315723.
ISBN:9789059315723
Boek
Van Loon, J., Thüss, A., Schmidt, N. & Haines, K. (2011). Academic writing in English. A process-based approach. Bussum: uitgeverij Coutinho.
Boek
Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2015). Het ontwerpen van een onderzoek. Vijfde druk. Den Haag: Lemma. ISBN 9789462365070.
ISBN:9789462365070
Boek
Poelmans, P & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzingen en onderzoeksrapportage. Bussum: uitgeverij Coutinho.
Boek
ISBN:978-0226481265
Titel:How to Write a BA Thesis: A Practical Guide from Your First Ideas to Your Finished Paper
Auteur:Charles Lipson
Uitgever:University of Chicago
Druk:1
Kosten:40,00

Werkvormen
Cursus

Overig/Onbekend
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Zelfstandig verrichten van onderzoek en het individueel schrijven van een bachelorthesis.

Sustainability certificate

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok FM-JAAR