MAN-BIN104A
Inleiding Politicologie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN104A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
prof. dr. J.A. Verbeek
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.L.J. Wissenburg
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.S. Zaslove
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Zaslove
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.S. Zaslove
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

 

Leerdoelen onderdeel Vergelijkende Politicologie

1.  De student verwerft kennis van de belangrijkste begrippen van de Vergelijkende Politicologie, zoals democratie, liberalisme, politieke participatie;

2.    De student verwerft hiermee de basiskennis voor het goed kunnen volgen van overige cursussen in de Vergelijkende Politicologie, zoals Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief in het eerste jaar, tweede blok, en Parties, Origins, Transformations and Future Prospects in het tweede jaar, tweede blok en Comparative Politics: Democratization in het tweede jaar, derde blok.

3.     Na het met succes volgen van dit onderdeel is de student in staat om deze begrippen te reproduceren en toe te passen, bijvoorbeeld in discussies over actuele politieke gebeurtenissen.

 

Leerdoelen onderdeel Internationale Betrekkingen

1.     De student verwerft kennis van de belangrijkste begrippen van de Leer der Internationale Betrekkingen en is in staat historische gebeurtenissen te herkennen in termen van deze begrippen

2.     De student is in staat normatieve en empirische vraagstellingen op gebied van de internationale betrekkingen te onderscheiden en te formuleren.

3.     De student maakt zich vier belangrijke theoretische benaderingen op het gebied van de Leer der Internationale Betrekkingen eigen (realisme, liberalisme, [sociaal]constructivisme en marxisme) en is in staat om historische gebeurtenissen te interpreteren in het licht van deze benaderingen

4.     De student verwerft daarmee de basiskennis om later in de studie andere theoretische benaderingen binnen de Leer der Internationale Betrekkingen te kunnen plaatsen, zoals in de cursus Internationale Organisaties (jaar 1, blok 3), Theories and History of European Integration (jaar 2, blok 1), Vergelijkende Analyse van Buitenlands Beleid (jaar 2, blok 4), en Theories of International Relations (jaar 3, blokken 3-4)

5.     De student verwerft een globaal inzicht in de internationale geschiedenis met name vanaf het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

 

Leerdoelen onderdeel Politieke Theorie:

1.     De student verwerft kennis van de belangrijkste concepten en ethische theorie├źn die in de hedendaagse Politieke Theorie worden gebruikt, en over hun historische achtergronden.

2.      De student is in staat met behulp van die concepten en theorie├źn de normatieve problemen die in concrete politieke situaties spelen, te omschrijven en benoemen.

3.     De student verwerft daarmee de basiskennis om later in de studie andere concepten en benaderingen binnen de Politieke Theorie te kunnen verkennen, begrijpen, reproduceren en uiteindelijk toe te passen op concrete politieke fenomenen, zoals in de cursussen Geschiedenis van het Politiek (jaar 2, blok 2); Hedendaagse Politieke Theorie (Jaar 2, blok 4); Politiek, Ethiek en Praktijk (Jaar 3, blok 4);

Inhoud
  • In het onderdeel Vergelijkende Politicologie buigen we ons over de vraag wat een democratie is. In 1992 schreef de filosoof Fukuyama dat het einde van de geschiedenis nabij was. Hiermee doelde hij erop dat er na de val van het communisme geen alternatief meer was; de liberale democratie was de enige legitieme vorm van een democratie. Om zijn uitspraak op waarde te schatten kijken we eerst naar verschillende vormen van democratie. Hierbij maken we onderscheid tussen republicanisme, liberalisme, en radicale democratie. Vervolgens kijken we naar de ontwikkeling van de liberale democratie (vooral) in het Westen. We beginnen met het ontstaan van de democratie in de 19e eeuw, kijken naar de uitbreiding van de democratie na de Tweede Wereldoorlog, en vervolgen met de verspreiding van de democratie na de val van de Berlijnse muur. Tijdens het in kaart brengen van deze ontwikkelingen contrasteren we liberale democratie en niet-democratie en kijken we met een kritische blik naar de vraag of we op dit moment een crisis van de democratie ervaren.
  • In het onderdeel Internationale Betrekkingen staat de vraag centraal waarom gewelddadige conflicten zich zo vaak voordoen. Hoe kunnen we conflict en samenwerking in het internationaal systeem verklaren? Maakt oorlog internationale politiek tot een ander verschijnsel dan nationale politiek? Kunnen internationale organisaties bijdragen aan een oplossing voor dergelijke conflicten? Aan de hand van cruciale episodes uit de geschiedenis (van de Peloponnesische Oorlog tot de recente conflicten in het Midden-Oosten, Centraal-Azie, Noord-Afrika en Oost-Europa) en verschillende theoretische benaderingen proberen we op deze vraag een antwoord te formuleren.
  • In het onderdeel Politieke Theorie maken we kennis met een aantal centrale thema's van de politieke theorie: vrijheid, gelijkheid, democratie, gemeenschap en rechtvaardigheid. Er zal worden ingegaan op verschillende politiek-theoretische problemen die met deze begrippen samenhangen. Verder bespreken we de drie hoofdbenaderingen in de ethiek, waaraan maatstaven voor goed en kwaad ontleend worden.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden
De cursus wordt gedoceerd door Prof. dr. Bertjan Verbeek, dr. Andrej Zaslove en prof. dr. Marcel Wissenburg.
Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9780300254051
Titel:On Democracy
Auteur:Robert A. Dahl
Uitgever:Yale University Press
Druk:2
Boek
This book is available as e-book through the library. https://ru.on.worldcat.org/oclc/1043841720
ISBN:9781352004229
Titel:Introduction to International Relations
Auteur:Joseph Grieco, G. John Ikenberry and Michael Mastanduno
Uitgever:Palgrave
Druk:2
Boek
ISBN:9781509533350
Titel:Political Philosophy, A Beginners' Guide for Students and Politicians
Auteur:Adam Swift
Uitgever:Cambridge, Polity,
Druk:4

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoor- en discussiecolleges

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2