MAN-BIN107
Inleiding Geografie, Planologie en Milieu
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN107
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. M. Chan
Overige cursussen docent
Docent
M. Gerritsen, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. E. van der Krabben
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. E. van der Krabben
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. E. van der Krabben
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Inleiding GPM is de student in staat om:
  • Kennis van belangrijke begrippen en concepten uit het vakgebied geografie, planologie en milieu weer te geven en te reproduceren.
  • Een analyse te maken van, en betekenis te geven aan de bepalende oorzaken en gevolgen van concrete sociaalruimtelijke vraagstukken. 
Inhoud

Inleiding Geografie, Planologie en Milieu (hierna: Inleiding GPM) is waarschijnlijk de eerste cursus die je volgt in je academische studiecarrière. Je hebt voor onze opleiding gekozen omdat je geïnteresseerd bent in vraagstukken die met ruimte en omgeving te maken hebben. Dat kunnen vastgoedontwikkelingen in je eigen gemeente zijn, de integratie van immigranten in Nederland of aspecten van klimaatverandering op wereldschaal. Met dit vak beogen we een verleidelijke inleiding te geven in de geografie, planologie en milieu door het aanbieden van een aantal ruimtelijke vraagstukken die exemplarisch zijn voor het vakgebied en voor onze benadering daarvan. We behandelen dus niet alles, maar nemen een steekproef uit het vakgebied.

Inleiding GPM bestaat uit vier onderdelen:

  • In het eerste onderdeel maak je kennis met basisbegrippen over de interactie tussen mens en samenleving enerzijds, en ruimte en omgeving anderzijds. Je ontdekt hoe vanuit de sociale wetenschappen gekeken wordt naar begrippen als ruimte, samenleving en omgeving en ook hoe, in de loop van de tijd, de samenleving is verruimtelijkt en de ruimte is vermaatschappelijkt. Verruimtelijking en vermaatschappelijking uit het verleden hebben hun sporen nagelaten, maar zijn elke dag zichtbaar, op en tussen diverse ruimtelijke schaalniveaus.

  • Het tweede onderdeel gaat in op globalisering en lokalisering. De term globalisering symboliseert een onbegrensde wereld waarin economieën, culturen en zelfs politieke systemen in elkaar overvloeien. Maar de sociaal-economische ongelijkheid die door globalisering wordt gecreëerd en versterkt voedt de zoektocht naar manieren om regionale en lokale identiteiten, vormen van productie en vormen van bestuur te herwaarderen. Hoewel plaatsen wereldwijd dus steeds meer met elkaar verbonden zijn, is de betekenis van unieke plaatsen in de levens van mensen nog altijd groot.

  • Het derde onderdeel gaat over verstedelijking en de wijze waarop overheden proberen te sturen in stedelijke ontwikkeling. We besteden aandacht aan de processen die ten grondslag liggen aan verstedelijking (bevolkingsgroei, migratie, vestigingsvoorkeuren van bedrijven; het ontstaan van megacities), we bespreken de verschillen in ruimtelijke uitkomsten van die verstedelijking (smart growth versus urban sprawl; gentrification; de invloed van grondeigendom, het functioneren van grond- en vastgoedmarkten en grondprijzen) en we gaan in op de wijze waarop overheden de groei van steden in goede banen proberen te leiden (de rol van ruimtelijke ordening; value capture, zelforganisatie, transit oriented development policies).

  • Het vierde en laatste onderdeel gaat in op milieuvraagstukken. Dat zijn, van verrommeling van het landschap tot klimaatproblematiek, onbedoelde gevolgen van sociaalruimtelijke ontwikkelingen. Milieuvraagstukken wijzen dus, net zoals voedselschaarste, op een crisis in de verhouding tussen samenleving en omgeving. Sinds het laatste kwart van de vorige eeuw zijn milieuvraagstukken maatschappelijk en politiek geagendeerd, van lokaal tot mondiaal. Onder meer met het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ zijn ze aanleiding voor mobilisatie en organisatie, en voor een andere verhouding tussen de samenleving en haar natuurlijke en ruimtelijke omgeving.

 

 

 

 

 

 

 

Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Written exam, Final essay. Attendance is mandatory. Partial grades do not remain valid (students need to resit all parts of the course - which is attendance to lectures and examination.)
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9781292109473
Titel:Human geography, places and regions in global context
Auteur:Paul L. Knox & Sallie A. Marston
Uitgever:Pearson Education Limited
Druk:7
Boek
ISBN:9781405189316
Titel:An Introduction to Human-Environment Geography,Local Dynamics and Global Processes
Auteur:William G. Moseley Eric Perramond
Uitgever:Wiley-Blackwell
Druk:1
Boek
ISBN 9789049107017 A self made land the culture of urban and regional planning in the Netherlands. is not available through studystore. Please buy the ebook via ISBN: 9789000317202, it is available on bol.com
ISBN:9789049107017
Titel:The Selfmade Land, Culture and Evolution of Urban and Regional Planning
Auteur:Len de Klerk Gerhard Dekker
Uitgever:Het Spectrum BV, Uitgeverij
Druk:1

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeHoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2