MAN-BIN120A
Academic Skills 1 – Spatial Planning
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BIN120A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
Coördinator
dr. C. Vitale
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Vitale
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C. Vitale
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C. Vitale
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1-2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Academische Vaardigheden GPM is de student in staat om:
  • Op elementair niveau een aantal academische vaardigheden toe te passen die ze nodig hebben voor het verdere verloop van hun studie en in de latere beroepspraktijk zijnde: (a) het kiezen en afbakenen van een geschikt wetenschappelijk relevant onderwerp, (b) het stellen van wetenschappelijk relevante vragen, (c) het verzamelen van relevante wetenschappelijke informatie, zowel schriftelijk als mondeling, (d) het verwerken en analyseren ervan, (e) het trekken van betrouwbare conclusies en het construeren van een wetenschappelijk verantwoorde redenering,  en (f) daarover schriftelijk te rapporteren en (g) de principes die nodig zijn voor samenwerking in teamverband te benoemen en in elementaire vorm toe te passen;
  • Onder begeleiding op basis van bestaande literatuur een wetenschappelijk paper te schrijven over een omgevingswetenschappelijk onderwerp;
  • Aanvullend op literatuur informatie te verzamelen via een gerichte observatie ter plekke (site visit) en via een guided interview.
  • Als voorbereiding op een empirisch onderzoek samen met anderen zelfstandig een wetenschappelijk literatuuronderzoek uit te voeren naar een omgevingswetenschappelijk onderwerp en daarover een kritische literatuurreflectie te schrijven;
  • Als voorbereiding op een empirisch onderzoek op basis van een kritische literatuurreflectie een inhoudelijk-conceptueel onderzoeksontwerp te maken over een omgevingswetenschappelijk onderwerp.
     
Inhoud
Academic skills is developed to increase your level of academic preparedness, prior to your Masterthesis Environmental and Society Studies, Human Geography or Spatial Planning. The course equips you with the right level of conceptual thinking, helps you in processing knowledge and there is a emphasis on academic writing. This last aspect is explicitly trained and evaluated throughout the course. Your teacher of academik skills is also your tutor.
Niveau

Voorkennis
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) of vergelijkbaar niveau.
Toetsinformatie
Werkstuk.
Bijzonderheden

Niveau
PM

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9780273743811
Titel:How to Write Essays & Assignments.
Auteur:McMillan and Weyers (2011)
Uitgever:Pearson Education Limited, England
Druk:2

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Academische Taaltoets Engels
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 3