MAN-BKV41
Politiek, Macht en Gender
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BKV41
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Coördinator
G. Hablous, MSc
Overige cursussen docent
Docent
G. Hablous, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
G. Hablous, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
G. Hablous, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
2  (07-11-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Deelnemers zijn na de cursus in staat actuele discussies over politiek (in de breedste zin van het woord) te begrijpen vanuit een gender-perspectief. Zij zijn in staat maatschappelijke verschijnselen vanuit theoretische perspectieven te bestuderen en hier op een analytische manier over te reflecteren. 
Inhoud
Over #MeToo, topsport, terrorisme, populisme, stereotypen, misverstanden en veel meer: deze cursus gaat over de relatie tussen gender en macht, en over de wijze waarop de politiek hiermee omgaat. We bespreken actueel onderzoek naar politieke vraagstukken vanuit een genderperspectief. We bestuderen bestaande machtsverhoudingen en structurele ongelijkheid aan de hand van recente gebeurtenissen in de wereld tegen de achtergrond van de geschiedenis van emancipatie van vrouwen en de specifieke rol van feministische bewegingen daarbinnen. We analyseren heden en verleden aan de hand van theorieën over gender uit de politicologie en uit de sociale wetenschappen in brede zin. De cursus besteedt aandacht aan thema’s als de rol van gender in politieke vertegenwoordiging, in de zorg, op het werk, en bespreekt begrippen als identiteitspolitiek, intersectionaliteit, mannelijkheid/vrouwelijkheid, geweld, diversiteit, en inclusie. We starten de cursus met een analyse van de centrale concepten ‘gender’ en ‘macht’.
Niveau

Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Deelname, opdracht en tentamen. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar andere jaren. Zij verliezen hun geldigheid als het vak niet wordt afgerond binnen hetzelfde studiejaar.
Bijzonderheden

Niveau
KV

Verplicht materiaal
Artikelen
Een selectie van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften en enkele hoofdstukken uit het Oxford Handbook of Gender and Politics, allemaal te downloaden van de website van de UB. Details worden bekendgemaakt in de studiehandleiding.

Werkvormen
Hoorcollege

Sustainability certificate

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Tijdens de colleges bespreken we de literatuur mede aan de hand van vooraf gemaakte leesopdrachten. Tijdens de dubbele bijeenkomst voeren studenten in teams grotere opdrachten uit.

Toetsen
tent eindcijfer
Weging50
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

assignment
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2

Opmerking
Opdracht moet voorafgaand aan elk college worden ingeleverd om te mogen deelnemen aan het tentamen

presentation
Weging20
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok 2