MAN-BPRA145
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA145
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
E. Avoyan
Overige cursussen docent
Docent
B.J.J. Beelen
Overige cursussen docent
Docent
H.B. Bos
Overige cursussen docent
Docent
M. Gerritsen, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. V. de Gooyert
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1  (05-09-2022 t/m 06-11-2022)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
(1) Kennis: 
Aan het einde van de cursus kunnen de studenten de volgende aspecten op een eenvoudige, maar correcte en zorgvuldige manier verwoorden:
 • De historische ontwikkeling van diverse wetenschapsopvattingen;
 • De inhoud van verschillende belangrijke methodologische concepten en technieken op het gebied van sociaalwetenschappelijk onderzoek en interventiemethodologie;
 • De functie van sociaalwetenschappelijk onderzoek voor managementwetenschappen.
(2) Toepassing:
Aan het einde van de cursus kunnen studenten in concrete casussen voor de volgende onderzoeksfasen adequate keuzes maken en die verwoorden:
 • Structureren van een probleem;
 • Formuleren van een probleemstelling;
 • Ontwikkelen van een conceptueel model;
 • Operationaliseren van begrippen;
 • Kiezen van een onderzoeksstrategie;
 • Kiezen van een waarnemingsmethode;
 • Ontwikkelen van een eenvoudig meet­instrument;
 • Uitvoeren van eenvoudige kwalitatieve en kwantitatieve analyses.
(3) Reflectie:
Aan het einde van de cursus kunnen studenten voor de verschillende onderdelen die aan de orde zijn gekomen en die je hebt geoefend, de keuzes die zij maken en die andere onderzoekers maken adequaat onderbouwen en kritisch beoordelen. Zij kunnen dit ook verwoorden, waarbij de nadruk ligt op betrouwbaarheid, validiteit, consistentie en bruikbaarheid.
 
Inhoud
De cursus behandelt de theorie en praktijk van empirisch onderzoek. Naast wetenschapsopvattingen en belangrijke methodologische stromingen, behandelt ze methodologische basisbegrippen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Ook komen de diverse onderdelen van de empirische onderzoekscyclus aan bod. Studenten oefenen basis methodologische vaardigheden, bijvoorbeeld het maken van onderzoeksvraagstellingen, het operationaliseren van te onderzoeken begrippen, het selecteren van onderzoeksdesigns, waarnemingsmethoden en analysetechnieken. De cursus bestaat uit hoorcolleges (behandeling theoretische uitgangspunten), werkcolleges (opdrachten bespreken en feedback ontvangen) en zelfstudie.
Niveau
Bachelor jaar 1
Voorkennis
Geen.
Toetsinformatie
Digitale schriftelijke toets.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789043037884
Titel:Research methodology. An introduction to scientific thinking and practice.
Auteur:Vennix, J. A. M.
Uitgever:Pearson Benelux
Druk:1

Werkvormen
Herkansersgroep
WerkvormtypeWerkgroep

Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Werkcollege Bedrijfskunde
WerkvormtypeWerkgroep

Werkcollege Bestuurskunde
WerkvormtypeWerkgroep

Werkcollege Economie
WerkvormtypeWerkgroep

Werkcollege GPM
WerkvormtypeWerkgroep

Werkcollege Politicologie
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 1, Blok 2