MAN-BPRA146
Onderzoeks- en Interventiemethodologie B
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA146
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 4
Coördinator
dr. F.A. Bekius
Overige cursussen docent
Examinator
dr. F.A. Bekius
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.A. Bekius
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.A. Bekius
Overige cursussen docent
Docent
A.L. Ebbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingHerkansers let op, aparte werkgroep!
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Studenten zijn aan het einde van de cursus in staat: de basiselementen en procedures uit de beschrijvende, toetsende en verklarende statistiek adequaat toe te passen, mede met behulp van het programma SPSS/R; resultaten van procedures uit de beschrijvende, toetsende en verklarende statistiek adequaat te interpreteren; keuzes bij het uitvoeren van statistische procedures en de interpretatie van de resultaten adequaat te onderbouwen.
Inhoud

Deze cursus is toegankelijk voor deelnemers aan de reguliere bacheloropleiding bedrijfskunde (alle varianten), economie, bestuurskunde, politicologie, GPM. In de cursus leren studenten naast de theorie van beschijvende en toetsende statistiek ook de praktische toepassing van de statistische theorie met behulp van het statistische software programma SPSS/R. De onderwerpen die besproken worden, zijn onder meer: maten van centrale tendentie, spreidingsmaten, steekproeftrekking, kansverdelingen, schattingen van kenmerken van een populatie, kruistabelanalyse, correlaties, enkelvoudige en multipele regressieanalyse, verschillen tussen twee populatiegemiddelden, variantieanalyse (ANOVA).

Niveau

Voorkennis
VWO Wiskunde A, B of D.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.
Bijzonderheden
Er zijn geen formele ingangseisen. Er is geen specifieke voorkennis vereist (los van Middelbare school kennis Wiskunde). Het tentamen is meerkeuze.
Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
Field, A. Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics (4th or 5th edition). London: SAGE
ISBN:9781526419521
Titel:Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics
Auteur:Field, A.
Uitgever:Sage
Druk:5

Werkvormen
Herkansers
WerkvormtypeWerkgroep

Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Practicum Bedrijfskunde en R&M
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Herkansers let op, aparte werkgroep!

Practicum Bestuurskunde
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Herkansers let op, aparte werkgroep!

Practicum Economie
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Herkansers let op, aparte werkgroep!

Practicum GPM
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Herkansers let op, aparte werkgroep!

Practicum Politicologie
WerkvormtypeWerkgroep

Opmerking
Herkansers let op, aparte werkgroep!

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 3, Blok 4