MAN-BPRA201
Methoden van Bestuurskundig Onderzoek II
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA201
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. A. Oude Groote Beverborg
Overige cursussen docent
Docent
S. Peters
Overige cursussen docent
Docent
dr. I. Radtke
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I. Radtke
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. I. Radtke
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
3-4  (30-01-2023 t/m 02-07-2023)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingWerkgroep-inschrijving opent op een later tijdstip via BrightSpace
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • Kwalitatieve methoden van onderzoek, in het bijzonder de case-study, te benoemen en te beschrijven
  • Het beargumenteerd kunnen ontwerpen van een case-study binnen een non-profit organisatie
  • Data te verzamelen met kwalitatieve technieken (bijvoorbeeld met een interview of een observatie)
  • Kwalitatieve data gestructureerd te analyserenn, en de methodologische verslaglegging hiervan.
Inhoud
Niveau

Voorkennis
Onderzoeks- en Interventiemethodologie A.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Beide onderdelen tellen voor 50% mee. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgerond. Deelcijfers blijven 2 jaar geldig.
Bijzonderheden
Deze cursus staat in principe niet open voor keuzevakstudenten.
Literature will be provided through Brightspace/no book purchase required.
Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Artikelen
Artikelen staan op Brightspace. Daarom zal het niet nodig zijn om boeken te kopen.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
werkopdrachten met feedback van de docent en medestudenten

Toetsen
Tentamen
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

Eindwerkstuk
Weging50
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 3, Blok 4