MAN-BPRA247
Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA247
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. H.A.G.M. Jacobs
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H.P.L.M. Korzilius
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H.P.L.M. Korzilius
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H.P.L.M. Korzilius
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.P.L.M. Korzilius
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
3  (29-01-2024 t/m 07-04-2024)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

De studenten kunnen aan het einde van cursus:

  • op basis- en geavanceerde elementen uit de (kwantitatieve) methodologie en statistische analysetechnieken toepassen op (bedrijfskundige) onderzoeksvraagstukken, mede door de analyses zelf uit te voeren via SPSS;
  • basis- en geavanceerde elementen uit de kwantitatieve onderzoeksmethoden en onderzoeksresultaten adequaat interpreteren;
  • keuzes en interpretaties bij de toepassing van de behandelde elementen uit kwantitatieve methoden en statistische analyseprocedures beargumenteren;
  • het gaat daarbij over de volgende onderdelen: onderzoeksdesigns, gegevensverzameling, generaliseerbaarheid, missing data analyse, factoranalyse, betrouwbaarheidsanalyse, multivariate variantieanalyse, meervoudige regressieanalyse inclusief moderatie, mediatie en logistische regressie.
Inhoud
Het stramien per week is zoveel mogelijk een hoorcollege met theorie en achtergronden, een plenaire toepassing waarin een casus wordt behandeld, in eigen tijd aan een opdracht werken, een werkcollege waarin vragen over de behandelde stof en de opdracht worden behandeld. Het tentamen omvat alle stof (dus ook van de casusbesprekingen en werkcolleges).
 
Niveau

Voorkennis
  • Onderzoeks- en interventiemethodologie A (BPRA145)
  • Onderzoeks- en interventiemethodologie B (BPRA146)
Toetsinformatie
Het is een schriftelijk tentamen dat digitaal wordt afgenomen op de campus. In dit tentamen worden kennis-, inzicht, toepassing- en reflectievragen gesteld over de stof en er worden vaardigheden met het werken met SPSS getoetst. Het tentamen omvat alle stof (dus ook van de casus¬≠besprekingen en Q&A). Het is een open boek tentamen. Het boek van Field of een ander officieel uitgegeven tekstboek mag worden gebruikt. Het is niet toegestaan om samenvattingen (met of zonder ISBN nummer) te gebruiken. Je bent geslaagd met een cijfer van 5,5 of hoger. Tijdens de cursus zullen we de tentamenvorm verder toelichten.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM RM

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Casus en Q&A colleges

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 3, Blok 4

Opmerking
Schriftijk tentamen met meerkeuzevragen