MAN-BPRA347
Kwalitatieve onderzoeksmethodologie
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRA347
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. I.L. Bleijenbergh
Overige cursussen docent
Docent
J. Borgers, MSc
Overige cursussen docent
Docent
A.M. Buiter
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. van Engen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.E.M. Lansu
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
1-2  (05-09-2022 t/m 29-01-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingALLEEN voor studenten bdk2, pre-hbo ned, r&m3 of wo. In alle andere gevallen: kies BPRA347EN
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Kwalitatieve onderzoeksmethodologie is de student in staat om:
  • Kwalitatieve vormen van empirisch onderzoek, met name case-study te kunnen benoemen en uitleggen;
  • Een kwalitatief empirisch onderzoek te kunnen ontwerpen;
  • Een ontworpen kwalitatief empirisch onderzoek uit te voeren;
  • Te kunnen reflecteren op de kwaliteit van een kwalitatief empirisch onderzoek;
  • Een kwalitatief empirisch onderzoek schriftelijk te kunnen rapporteren.
Inhoud
Dit vak behandelt kwalitatieve methoden van organisatieonderzoek. Studenten werken in drietallen intensief aan het ontwerpen van een kwalitatief onderzoek en het (deels) uitvoeren daarvan binnen een door henzelf gekozen organisatie.  Studenten leren te beargumenteren voor welke typen onderzoeksvragen kwalitatief onderzoek geschikt is, en via welke onderzoeksstrategie├źn ze deze vragen op methodologisch verantwoorde wijze kunnen beantwoorden. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus kan de cursusvorm worden aangepast.
De cursus gaat in op specifieke kenmerken van kwalitatief onderzoek, zoals het iteratieve verloop van het onderzoeksproces, de keuze tussen een inductieve en deductieve benadering en de onderzoeker als meetinstrument. Deelnemers leren kwalitatieve methoden voor dataverzameling toepassen, zoals het open interview, (participerende) observatie en het verzamelen van documenten. Op deze data passen ze vervolgens kwalitatieve inhoudsanalyse toe. Er is speciale aandacht voor de methodologische kwaliteit en reflectie daarop: wat kun je als onderzoeker doen om te waarborgen dat het onderzoek voldoet aan de gangbare criteria voor wetenschappelijk onderzoek, zoals betrouwbaarheid en validiteit. 
Niveau

Voorkennis
Onderzoeks- en interventiemethodologie A of als alternatief Methods of Research and Intervention.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + werkstuk. Beide onderdelen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer. Deelresultaten uit voorgaande jaren blijven geldig.
Bijzonderheden
Basisbegrippen van kwalitatief onderzoek. De casestudy, de vraagstelling en doelstelling van onderzoek. Het plan voor dataverzameling. Open interviews, participerende observatie en het verzamelen van documenten. Kwalitatieve analyse en raporteren van je resultaten.
Niveau
Ba 2 PM RM

Verplicht materiaal
Boek
PDF toegankelijk via Brightspace
Titel:Qualitative Research in Organizations
Auteur:Bleijenbergh, I, Van Engen, M. Lansu,
Uitgever:PDF toegankelijk via Brightspace
Kosten:0,00
Boek
ISBN:9781473912335
Titel:Qualitative Research in Business & Management
Auteur:Myers, M.
Uitgever:Sage: London.
Druk:3

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging50
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Eindwerkstuk
Weging50
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok 2, Blok 3