MAN-BPRO110
Leerproject 1: Onderzoek je eigen leefomgeving
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO110
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Geografie, Planologie en Milieu;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. M. Chan
Overige cursussen docent
Docent
J.D.M. Hogeweij, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Muller
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H. Ploegmakers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Ploegmakers
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
4  (08-04-2024 t/m 30-06-2024)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingInschrijving werkgroepen gaat via BS
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus ben je in staat om:
- Een survey-onderzoek voor te bereiden, uit te voeren en erover te rapporteren;
- Gemaakte keuzes op correcte en zorgvuldige wijze te onderbouwen en te verwoorden;
- Kritisch te reflecteren op de betekenis en de beperkingen van survey-onderzoek;
- Professioneel samen te werken bij de uitvoering van een onderzoek


 
Inhoud
Het doel van de cursus Leerproject 1 is dat je een empirisch onderzoek voorbereidt, uitvoert en daarover rapporteert. Je doorloopt daarmee de empirische onderzoekscyclus in het geheel. Tijdens de cursus leer je welke keuzes je moet maken bij de voorbereiding en uitvoering van een empirisch onderzoek en hoe je die keuzes op een correcte en zorgvuldige wijze kan onderbouwen en verwoorden. In deze cursus breng je de zo opgedane inhoudelijke inzichten over stedelijke thema’s en de kennis over methoden en technieken van onderzoek in de praktijk.
 
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart tijdens het vak Visies op de Stad, waarin je een eerste versie van een conceptueel ontwerp voor een onderzoek ontwikkelt. Je wordt tijdens deze cursus toegewezen aan een groep. Elke groep voert in Leerproject 1 dit onderzoek uit en rapporteert daarover. Dit onderzoek heeft het karakter van een survey-onderzoek. Er is gekozen voor een survey-onderzoek omdat je daarmee de stof uit OIM-A en OIM-B het meest gericht kunt toepassen. Daarnaast is het belangrijk dat je dit type onderzoek tijdens je studie tenminste één keer zelf uitvoert.
Niveau

Voorkennis
Methodologische en inhoudelijke kennis en academische vaardigheden uit het eerste studiejaar van de opleiding Geografie, Planologie en Milieu.
Toetsinformatie
Deze cursus bestaat uit twee toetsen: het onderzoeksvoorstel en het onderzoeksverslag. Het onderzoeksverslag wordt met een cijfer wordt beoordeeld en het onderzoeksvoorstel wordt niet numeriek beoordeeld (voldoende/onvoldoende).
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Werkvormen
Computerpracticum

Werkcollege

Algemeen
De werkcolleges bestaan uit verschillende werkvormen: plenaire discussies, individuele groepsbegeleiding en feedback, presentaties en practica.

Toetsen
Onderzoeksvoorstel
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

Onderzoeksverslag
Weging100
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 4, Blok 5