MAN-BPRO167A
Project 1: Verklaringen van Politieke Houdingen en Politiek Gedrag in Nederland
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO167A
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
Docent
J.M. Boonekamp-van Lit, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.J. van Elsas
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.J. van Elsas
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.J. van Elsas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.J. van Elsas
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
4  (03-04-2023 t/m 02-07-2023)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het zelf kunnen uitvoeren van empirisch politicologisch onderzoek (aan de hand van relevante opdrachten), met name: selectie van variabelen, opstellen van hypothesen, operationalisatie van theoretische variabelen, datamanagement m.b.v. SPSS, en het uitvoeren van analyses ten einde hypothesen te toetsen en/of het beschrijven van variabelen uit het conceptueel model. Verder beoogt de cursus ook de studenten in staat te stellen om (populair-) wetenschappelijk onderzoek aan de hand van welomlijnde criteria te beoordelen.
Inhoud

In het eerstejaars Politicologie Project doet men ervaring op met het zelfstandig uitvoeren van empirisch politicologisch onderzoek, in dit geval voornamelijk kiezersonderzoek. Methodologisch sluit dit vak aan op de gevolgde eerstejaars cursussen verzorgd door de vakgroep Methoden en Technieken van de faculteit. De cursussen Inleiding Politicologie en Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief dienen als inhoudelijke achtergrond voor het project. Zo wordt in deze cursussen ingegaan op de relevantie van bepaalde politieke houdingen en gedrag: Vormen van politiek gedrag zijn dan de opkomst bij verkiezingen, partijvoorkeur en het lezen over of bespreken van politieke onderwerpen. Politieke houdingen zijn dan bijvoorbeeld de mate van (post)materialisme, politieke ideologie, politiek zelfvertrouwen en opvattingen over beleidsissues. 

De dataset van het Nationaal Kiezersonderzoek 2021 biedt voldoende mogelijkheden om, met behulp van de aangeleerde methoden en statistiek, politicologisch relevante en interessante onderzoeksopdrachten uit te voeren die gericht zijn op de beschrijving dan wel verklaring van politieke houdingen en politiek gedrag en daaraan ten grondslag liggende achtergrondvariabelen als geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse en religie.

Niveau

Voorkennis
Inleiding politicologie / Onderzoeks- en interventiemethodologie A en B / Nederlandse politiek in vergelijkend perspectief.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Aanwezigheid bij werkgroepen is verplicht.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 1

Verplicht materiaal
Boek
Niemöller B., Jacobs, K. (2018). Werkboek Politiek Gedrag (wordt beschikbaar gesteld)
Boek
Tiemeijer, W. (2008). Wat 93.7% van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen (zelf aanschaffen)
Titel:Wat 93.7% van de Nederlanders moet weten over opiniepeilingen
Auteur:Tiemeijer, W.

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 4, Blok 5