MAN-BPRO201
V_Project: Advisering en Organisatiegedrag
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO201
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bestuurskunde;
Docenten
Docent
dr. H.L. Paanakker
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
4  (03-04-2023 t/m 02-07-2023)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBezemtoets is alleen voor studenten die het vak in 2021 hebben gevolgd. Opgeven via Osiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na het succesvol afronden van deze cursus:

- Kun je het denken over organisatieveranderingen in kleuren van Vermaak en De Caluwé (2019) reproduceren en toepassen op concrete vraagstukken;

- Kun je verklaren waarom organisatieveranderingen vaak moeizaam verlopen;

- Kun je dilemma’s van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie uitleggen, evenals de gevolgen van de verschillende rollen die een adviseur kan aannemen voor die relatie;

- Kun je verklaren hoe organisatiegedrag de verschillende fasen van een adviestraject beïnvloedt;

- Kun je beargumenteren hoe je recht doet aan organisatieverandering en organisatiegedrag in de verschillende fasen van een adviestraject

- Kun je in groepsverband een van de centrale concepten uit de literatuur over organisatiegedrag toepassen op een concrete organisatieverandering;

- Kun je in groepsverband een degelijk briefadvies opstellen, waarin je wetenschappelijke data zo analyseert en presenteert dat deze praktisch bruikbaar is voor een opdrachtgever en je specifieke aanbevelingen formuleert op basis van die data.

Inhoud

Vroeg of laat krijgt vrijwel elke bestuurskundige in zijn of haar carrière te maken met advisering. Dit kan gebeuren omdat hij/zij voor een organisatie werkt waar een adviesvraag leeft of omdat hij/zij zelf een advies moet aanleveren. In dit projectvak gaan we in op de fasen van een adviestraject, adviesvaardigheden, redenen om advies te vragen, rollen van adviseurs, eisen die gelden voor een goed advies en de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie in een adviestraject.

Advisering leidt doorgaans uiteindelijk tot een interventie in een organisatie. Die interventie beoogt een verandering teweeg te brengen. Voordat het echter mogelijk is om succesvol te interveniëren, is het nodig een diagnose op te stellen van de eigenaardigheden van de organisatie (het organisatiegedrag). Om die reden besteden we in dit projectvak naast advisering ook aandacht aan organisatiegedrag.

Niveau

Voorkennis
Studenten die willen deelnemen aan dit vak moeten in principe data hebben verzameld tijdens de cursus Methoden van Bestuurskundig Onderzoek II (MBO II). Studenten die deelnemen aan de opleiding bestuurskunde en vrijstelling hebben voor de cursus Methoden van Bestuurskundig Onderzoek II (MBO II), maar die wel deze cursus willen of moeten volgen, moeten hier uiterlijk een maand voor het vak start contact over opnemen met de docente(n) voor dit vak.
Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit een groepsopdracht (briefadvies) en een schriftelijk tentamen. Het schriftelijk tentamen bestaat naar verwachting voor de helft uit meerkeuzevragen en voor de helft uit open vragen, maar de docenten kunnen dat laatste nog wijzigen als daar redenen voor zijn. Deelcijfers uit collegejaren vanaf 2016-2017 blijven geldig.
Bijzonderheden

Niveau
Ba 2 PM

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:9789462762800
Titel:Leren veranderen. Kennis voor veranderaars in opleiding en praktijk
Auteur:Vermaak, H. & De Caluwé, L.
Uitgever:Vakmedianet
Druk:3

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Aanvullend zijn er feedbackbijeenkomsten om de vorderingen van de schrijfopdract te bespreken

Project

Toetsen
Tentamen
Weging40
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

Opdracht in groepsverband
Weging60
GelegenhedenBlok 4