MAN-BPRO372A
Bachelorthesis voor specialisatie Bedrijfskunde/ Business Administration
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO372A
Studiepunten (ECTS)12
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
J. van Acker
Overige cursussen docent
Docent
R. Akse, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J.P. van Berkel
Overige cursussen docent
Docent
J. Borgers, MSc
Overige cursussen docent
Docent
A.E. Bruine de Bruin, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
FM-JAAR  (05-09-2022 t/m 04-09-2023)
Aanvangsblok
FM-JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingWerkgroepinschrijving via docent!
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De doelstelling van het BT project is dat de studenten aan het einde van dit project in staat zijn om:
  • een onderzoekbare bedrijfskundige probleemstelling te formuleren;
  • zelfstandig materiekennis, kritisch reflexief vermogen en methodologische kennis toe te passen op een bedrijfskundige probleemstelling;
  • een consistent en coherent verslag van onderzoek (de BT) te schrijven;
  • verantwoorde en beargumenteerde theoretische en methodologische keuzes te maken;
  • kritisch te reflecteren op zijn/haar theoretische, methodologische en empirische keuzes.
Inhoud

Om de cursusdoelstelling te bereiken doorlopen studenten de gehele onderzoekscyclus; van het formuleren van een probleemstelling tot de beantwoording daarvan en reflectie daarop in de conclusie. Daarbij wordt er, onder begeleiding van een docent, in gefocuste werkgroepen gewerkt aan de diverse stappen in het onderzoeksproces. Daarin moeten de studenten actief participeren in hun eigen leerproces en dat van hun groepsgenoten. Verder gebruiken de studenten praktijkdata om hun probleemstelling te beantwoorden.

Niveau
Ba 3
Voorkennis

Een student van het programma met de specialisatie Bedrijfskunde en Business Administration wordt toegelaten tot de bachelorthesis indien:

  • deze de cursussen Academische vaardigheden (Bedrijfskunde), Onderzoeks- en inventiemethodologie A (Bedrijfskunde) en Onderzoeks- en interventiemethodologie B (Bedrijfskunde) heeft behaald, en
  • deze in totaal minstens 102 EC heeft behaald met vakken uit het bachelorprogramma tot en met eerste gelegenheid periode 1.
Toetsinformatie
Werkstuk (Bachelor thesis).
Bijzonderheden

Niveau
Ba 3

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Per keuzethema wordt de literatuur vastgesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Responsiecollege

Sustainability certificate

Werkgroep

Opmerking
workshops, zelfstudie.

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok FM-JAAR, Blok FM-JAAR