MAN-BPRO43RM
Project Bedrijfskunde
Cursus informatieRooster
CursusMAN-BPRO43RM
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Bedrijfskunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.L. van Engen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. van Engen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.L. van Engen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.L. van Engen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Eindtermen beschrijven hetgeen je moet kunnen aan het einde van het project. Zij vormen de operationalisering van de leerdoelen en fungeren als kader voor de beoordeling en toetsing van hetgeen de student tijdens het project heeft geleerd. Het gaat om cognitieve, vaktechnisch-methodische, sociaal-communicatieve en normatieve vaardigheden.

Cognitieve vaardigheden

 • Beoordelen en vergelijken van begrippen, theorieën, zienswijzen en methoden.
 • Verdiepen en verbreden van reeds aanwezige kennis.
 • Eigen maken van nieuwe kennis op het gebied van het gekozen subthema en deze verbinden met reeds aanwezige kennis.
 • Leggen van verbanden tussen kenniselementen.

Vaktechnisch-methodische vaardigheden

 • Ontwerpen van een conceptueel kader vanuit de wetenschappelijke literatuur.
 • Formuleren van een probleemstelling (=doelstelling en onderzoeksvraag).
 • Het operationaliseren van theoretische concepten naar concrete indicatoren.
 • Opzetten en uitvoeren van empirisch wetenschappelijk onderzoek.
 • Verzamelen en analyseren van (bestaande of zelf te verzamelen) kwantitatieve data.
 • Interpreteren van uitkomsten in relatie tot conceptueel model en de probleemstelling.

Sociaal-communicatieve vaardigheden

 • Verantwoording afleggen over het onderzoekstraject op navolgbare wijze.
 • Beargumenteren en onderbouwen van keuzes en eigen zienswijze.

Normatieve vaardigheden

 • Creatief en objectief denken en handelen.
 • Ontwikkelen van een kritische houding.
Inhoud
Doel van het onderwijselement Project Bedrijfskunde is het doorlopen van de gehele onderzoekscyclus onder begeleiding van een docent. Studenten leren hierdoor om een onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarover te rapporteren. Het project is ingebed in het lopend onderzoek van de docenten (coordinatie de heer Dr. Jeroen de Jong).
Niveau

Voorkennis
Studenten worden geacht (basis) kennis te hebben van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodologie. Daarnaast wordt basiskennis van SPSS verondersteld.
Toetsinformatie
In deze cursus schrijven studenten in groepjes een wetenschappelijk paper. Deelcijfers blijven NIET geldig voor andere jaren.
Bijzonderheden
In deze cursus komt de hele empirische cyclus van wetenschappelijk onderzoek aan bod. Van het formuleren van een onderzoeksprobleem en -vraag, het uitwerken van een theoretisch kader en hypothesen, tot het verzamelen van data en het analyseren van de data. Het onderzoek wordt afgerond met een discussie van de wetenschappelijke en praktische implicaties.
Niveau
RM

Verplicht materiaal
Literatuur
Startliteratuur wordt aan het begin van de cursus aangereikt via Brightspace.

Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroepen gaan we in op de verschillende stappen binnen de onderzoekscyclus. Elke werkgroep gaan we in op één of twee stappen.

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok 3, Blok 4