MAN-EDU-AK004
Geografische onderzoeksmethoden voor de onderwijspraktijk
Cursus informatieRooster
CursusMAN-EDU-AK004
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Spatial Planning;
Docenten
Coördinator
dr. ir. H.J. Kooij
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. H.J. Kooij
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. H.J. Kooij
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. H.J. Kooij
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
3-4  (29-01-2024 t/m 30-06-2024)
Aanvangsblok
3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus
  • Kunnen studenten een klein onderwijsonderzoeksproject uitvoeren en onderzoeken door gebruik te maken van diverse onderzoeksmethoden (interviewen, oral history, afnemen van vragenlijsten en analyseren van kwalitatieve data).
  • Kunnen studenten uitleggen wat de waarde en beperkingen van de behandelde methoden zijn voor onderwijs en onderwijsonderzoek.
  • kunnen studenten in hun onderwijs onderzoekend leren toepassen en leerlingen begeleiden in het doen van onderzoek.
  • Hebben studenten inzicht in mechanismen die kansenongelijkheid in de hand werken én in percepties van kansenongelijkheid. De cursus maakt studenten bewust van de mechanismes die kansenongelijkheid in de hand werken en daagt ze tevens uit om te reflecteren op hun eigen achtergrond, leefomgeving, vakgebied, kansen en positie in de samenleving.
Inhoud
Deze cursus is voor studenten Aardrijkskunde van de tweejarige educatieve master Mens- en Maatschappijwetenschappen.

In deze cursus gaan we -vanuit verschillende disciplines- aan de slag met het opzetten en uitvoeren van een eigen onderwijsonderzoek rond het thema kansenongelijkheid en sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en historische aspecten daarvan. Het doel van de cursus is om docenten in opleiding kennis te laten maken met onderwijsonderzoek en ze tegelijkertijd (verdiepend) inzicht te geven in kansenongelijkheid én percepties van kansenongelijkheid. Op deze manier bereiden we docenten van de toekomst voor op een actieve rol in het tegengaan van kansenongelijkheid in het onderwijs.
Het onderwijsonderzoek dat studenten verrichten is onderdeel van een groter onderzoekproject getiteld Waar je wieg staat en is gericht op het door leerlingen interviews laten afnemen bij buurtbewoners van de school rond het thema kansenongelijkheid. Deze interviews gaan over opgroeien en kansen(on)gelijkheid in Nijmegen in de periode 1950 – 2020.
Studenten leveren tijdens de cursus een vakspecifieke en vakoverstijgende bijdrage aan de (door)ontwikkeling en uitvoering van het project.

Het onderwijs tijdens de cursus bestaat uit werkcolleges waarin kennis wordt gemaakt met de inhoudelijke thematiek en passende methoden om onderwijs in de klas te onderzoeken en evalueren. Studenten werken onder andere aan het opstellen van een interviewleidraad, het leerlingen trainen in het afnemen van de interviews en het evalueren en onderzoeken van de projectopbrengsten. De studenten aardrijkskunde zijn verantwoordelijk voor een geografische dimensie van het onderzoek.
Niveau
Master
Voorkennis
Vereiste voorkennis: geslaagd voor cursus Fysische Geografie MAN-BKV40 (of vergelijkbaar, maar in overleg met de docent)
Toetsinformatie
Portfolio
Werkstuk
Bijzonderheden
Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor studenten van de Tweejarige Educatieve Master Mens- en Maatschappijwetenschappen met als specialisatie Aardrijkskunde.
Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Geografisch werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

Portfolio
Weging1
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok 4, Blok 5