MAN-EDU-MW001
Inleiding maatschappijwetenschappen
Cursus informatieRooster
CursusMAN-EDU-MW001
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Political Science;
Docenten
Coördinator
dr. K. Manevska
Overige cursussen docent
Examinator
dr. K. Manevska
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. K. Manevska
Overige cursussen docent
Docent
dr. K. Manevska
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.A. Verbeek
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
1  (04-09-2023 t/m 05-11-2023)
Aanvangsblok
1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  1. Academische leerdoelen
   1. Beheersen van de belangrijkste benaderingen van de sociologie en de politicologie en hun belangrijkste deelgebieden;
   2. In staat zijn zich een beargumenteerd oordeel te vormen over de kwaliteit van theorie gestuurd empirisch onderzoek in de sociologie en de politicologie;
   3. Begrip van maatschappijleer en maatschappijwetenschappen als onderwijsvelden die geworteld zijn in sociologische en politicologische theorievorming en onderzoek;
   4. Beheersen van het onderscheid tussen empirische en normatieve theorievorming;
   5. In staat te zijn te reflecteren op de relatie tussen wetenschap en maatschappij alsook de ethische discussies die daarbij worden gevoerd.
  1. Praktijkgerichte leerdoelen
   1. In staat zijn kennis van politicologische en sociologische benaderingen en onderzoek te ontsluiten voor het middelbare onderwijs, in het bijzonder het VWO en HAVO;
   2. In staat zijn de hoofd- en kernconcepten in de onderwijsvelden te herkennen in hun samenhang met sociologische en politicologische theorieën en onderzoek en in context toe te passen;
   3. In staat zijn de rol van paradigma’s in de onderwijsvelden te herkennen en paradigma's in context toe te passen.
Inhoud

De cursus inleiding maatschappijwetenschappen is een eerste kennismaking met de basisdisciplines sociologie en politicologie die centraal staan in de maatschappijwetenschappen. Daarnaast traint de cursus studenten om disciplinaire vraagstukken te vertalen naar de middelbare school setting. De cursus is opgebouwd rond vier kernthema’s: vorming, binding, verhouding en verandering. Deze kernthema’s vormen de leidraad voor het middelbaar onderwijs in de maatschappijwetenschappen. In deze cursus gaan we meer specifiek in op, onder andere, identiteit, ongelijkheid, internationale politiek en democratie. Aan het einde van de cursus zijn studenten in staat de kernbegrippen en belangrijkste theoretische benaderingen binnen de sociologie en politicologie te benoemen, begrijpen en in verschillende paradigma’s en contexten toe te passen.  

 
Niveau

Voorkennis
 
Toetsinformatie
De cursus wordt afgesloten met een mondeling tentamen en een schriftelijk tentamen over de verplichte studiestof en de inhoud van werkcolleges.
 
Bijzonderheden
 
Werkvormen
Werkcollege
WerkvormtypeSeminar

Toetsen
Mondeling tentamen
Weging50
ToetsvormMondeling
GelegenhedenBlok 1, Blok 2

Beoordeling
verplichte studiestof en inhoud werkcolleges

Tentamen
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok 2, Blok 3

Beoordeling
verplichte studiestof en inhoud werkcolleges