MAN-MBK036A
Beleidsadvisering: Bewijs & Beleid
Cursus informatieRooster
CursusMAN-MBK036A
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Bestuurskunde;
Docenten
Docent
dr. R.J. van Druenen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.J. Zwaan
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.J. Zwaan
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.J. Zwaan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.J. Zwaan
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
MA-BSK-4  (28-11-2022 t/m 13-01-2023)
Aanvangsblok
MA-BSK-4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student in staat om:
  • De ‘state of art’ literatuur over de (veranderende) rol van kennis in beleidsprocessen te reproduceren en contrasteren; 
  • Te beschrijven en verklaren hoe de verhouding tussen wetenschap, beleidsmakers en burgers is veranderd door de tijd heen; 
  • Te beschrijven wat “boundary organisations” zijn en wat hun rol is in het beleidsproces;  
  • Te beschrijven op welke verschillende wijzen wetenschappers en beleidsadviseurs advies kunnen geven; 
  • Aanbevelingen te formuleren over welke vorm van advies past bij een bepaald type beleidsprobleem. 
     
Inhoud
Het ontwikkelen, besluiten over, en implementeren van beleid is een complexe zaak. In het onderwijs in de Bachelor en Master Bestuurskunde zijn er verschillende cursussen waarin dit soort processen aan de orde komen. In de Masterspecialisatie "Beleidsadvisering" wordt de kennis verder uitgebreid. Studenten verdiepen hun theoretische kennis en doen praktische kennis op op het gebied van beleidsanalyse en advisering.
In de Cursus "Bewijs en beleid" gaan we in op de rol en taken van experts, politici en burgers in het beleidsproces. De veranderingen in deze verhouding, de achterliggende oorzaken daarvan, en de gevolgen hiervan op het beleidsproces en beleidsadvisering staan centraal.
Niveau

Voorkennis
Toelating tot de Master Bestuurskunde, of (onder voorwaarden) toelating tot de Master Planologie, Milieumaatschappijwetenschappen of Sociale geografie.
Toetsinformatie
Schriftelijk take home tentamen en werkstuk. Alle bijeenkomsten zijn in principe verplicht. 
Bijzonderheden
 
Niveau
Ma 1

Verplicht materiaal
Literatuur
Er worden verschillende (veelal Engelstalige) boekhoofdstukken en artikelen gebruikt. Een overzicht van de literatuur zal op Brightspace verschijnen.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging60
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok MA-BSK-4, Blok MA-BSK-7

Paper
Weging40
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok MA-BSK-4, Blok MA-BSK-7

Opmerking
Het paper bestaat uit een groepspaper en mogelijk een individueel paper.