MAN-MBK036C
Beleidsadvisering: Hedendaagse methoden van beleidsonderzoek
Cursus informatieRooster
CursusMAN-MBK036C
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Bestuurskunde;
Docenten
Coördinator
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. van Voorst
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
MA-BSK-6  (13-02-2023 t/m 12-03-2023)
Aanvangsblok
MA-BSK-6
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus:
- Kennen studenten diverse state-of-the art onderzoeksmethoden binnen de bestuurskunde.
- Kunnen studenten een gedegen oordeel vormen over deze onderzoeksmethoden.
- Kunnen studenten een correcte en overtuigende afweging maken tussen deze onderzoeksmethoden bij het opzetten van een studie op het gebied van beleidsadvisering.
- Kunnen studenten een deel van deze onderzoeksmethoden correct toepassen in eigen onderzoek op het gebied van beleidsadvisering.
- Kunnen studenten gedegen reflecteren op de toepassing van deze onderzoeksmethoden in eigen onderzoek op het gebied van beleidsadvisering.
- Kunnen studenten een grondig beargumenteerd oordeel geven over de toepassing van deze onderzoeksmethoden in bestaand wetenschappelijk en/of praktijkgericht onderzoek op het gebied van beleidsadvisering.
 
Inhoud
In de cursus Beleidsadvisering: Hedendaagse Methoden van Beleidsonderzoek leer je over diverse state-of-the-art onderzoeksmethoden binnen de bestuurskunde. Deze methoden zijn toepasbaar in (adviserende) studies naar overheidsbeleid. In een reeks hoorcolleges, die je (bijna) allemaal volgt samen met de studenten uit andere specialisaties, doe je algemene kennis op over een breed aantal methoden. Daarbij komen steeds de inhoud, voordelen en nadelen van de betreffende methoden aan bod. In werkcolleges, die je (bijna) allemaal volgt met een kleinere groep studenten uit je eigen specialisatie, pas je een deel van de aangeleerde methoden vervolgens toe op concrete cases en onderzoeken die te maken hebben met beleidsadvisering.
 
De kennis die je opdoet in deze cursus is bedoeld om je te helpen tijdens (wetenschappelijk) onderzoek dat je nog gaat uitvoeren, maar ook om je te helpen te reflecteren op onderzoek van anderen. Daarmee biedt deze cursus naar verwachting een kennisbasis die van pas komt in een breed scala aan functies op de arbeidsmarkt en in de master thesis van de opleiding bestuurskunde.
 
Niveau

Voorkennis
Toegelaten tot de master Bestuurskunde. Deze cursus is dus niet toegankelijk voor studenten van andere opleidingen, onder andere wegens de koppeling van (een deel van) de opdrachten aan de master thesis bestuurskunde.
Toetsinformatie
Een reeks schriftelijke opdrachten. Aanwezigheid bij de werkcolleges is niet verplicht om deel te mogen nemen aan deze toetsing, maar studenten die zonder reden te veel werkcolleges missen kunnen wel toegang verliezen tot de feedbackmomenten die voorbereiden op deze opdrachten. De werkcolleges bereiden namelijk (deels) voor op de opdrachten; de feedbackrondes zijn niet te gebruiken als vervanging daarvoor.
Bijzonderheden
Zie de OER over toelating tot specialisaties. Een minimaal aantal studiepunten uit de master bestuurskunde (zie OER) moet gehaald zijn, wil een student kunnen beginnen aan het tweede semester van de opleiding.
Niveau
Ma 1

Verplicht materiaal
Artikelen
De precieze artikelen komen in de cursushandleiding te staan.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Paper
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok MA-BSK-6, Blok MA-BSK-7

Opmerking
De toetsing voor deze cursus bestaat uit een reeks opdrachten waarin studenten de aangeleerde kennis toepassen.