MAN-MTHBSK
Masterthesis Bestuurskunde
Cursus informatieRooster
CursusMAN-MTHBSK
Studiepunten (ECTS)18
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Master Bestuurskunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Coördinator
dr. S.C.H. André
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.C.H. André
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.C.H. André
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.C.H. André
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.D. Blom
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
M-BSK-JR  (05-09-2022 t/m 04-09-2023)
Aanvangsblok
M-BSK-JR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de Masterthesis Bestuurskunde is de student in staat om:
  • Een vraagstelling te formuleren over een bestuurskundeprobleem en te beantwoorden op basis van zelfstandig onderzoek; en
  • Zorgvuldig over de gevolgde werkwijze, resultaten en conclusies van het onderzoek te rapporteren. 
Inhoud
Scripties kunnen gebaseerd zijn op onderzoek van uiteenlopend karakter, waarbij in algemene zin onderscheid kan worden gemaakt tussen beschrijvend, verklarend, toetsend of evaluatief onderzoek, verbonden met voor dat type onderzoek specifieke methodisch-technische vereisten. Streeft de onderzoeker naar het opsporen van de waarschijnlijke oorzaken van een verschijnsel, dan impliceert die doelstelling een verklarend onderzoekstype. Heeft hij een scherp omschreven veronderstelling omtrent de mate, waarin een bepaalde factor het verschijnsel teweegbrengt of omtrent de mate, waarin het een bepaald gevolg heeft, dan vloeit uit de doelstelling een toetsend onderzoek voort. Bij evaluatief onderzoek stelt de onderzoeker zich ten doel bepaald handelen te beoordelen op basis van een theoretisch beargumenteerd beoordelingskader.
In overleg met de begeleider kan gekozen worden voor een andere vorm van onderzoek, maar puur beschrijvend onderzoek is niet toegestaan voor de MA-thesis.

De keuze van het onderwerp van de scriptie is in beginsel vrij, zolang dat zich bevindt binnen de grenzen van het vakgebied (de bestuurskunde) en de gekozen specialisatie. Grofweg kunnen onderzoeksproblemen voortkomen uit de volgende drie bronnen:
  • een onderzoeksvraag van de stageverlener;
  • de inhoud van een intern MA-project;
  • eigen inzichten, bijvoorbeeld opgedaan in eerdere MA-vakken.
Niveau

Voorkennis
Toelating tot de masteropleiding bestuurskunde.
Toetsinformatie
Werkstuk.
Bijzonderheden

Niveau
Ma 1

Aanbevolen materiaal
In overleg met docent
in overleg met begeleider

Werkvormen
Beleidsadvisering
AanwezigheidsplichtJa

Besturen van Veiligheid
AanwezigheidsplichtJa

Publiek Management
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Algemeen
Individuele begeleiding

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok M-BSK-JR