MED-B1APPVOO
Opleidingsoriëntatie
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1APPVOO
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Overige cursussen docent
Docent
drs. E.H.M. Borgesius
Overige cursussen docent
Docent
S.A.J. Cremers-Pijpers
Overige cursussen docent
Docent
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.A. Fokkinga
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1  (01-09-2022 t/m 13-11-2022)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Globale inhoud van de cursus

 
 1. Je krijgt inzicht in de opbouw van de studie Tandheelkunde, maakt kennis met de verschillende leerlijnen, de afdeling en de (algemene) praktijk
 2. Je maakt kennis met de probleemoplossingscyclus, oriëntatie op wetenschap, de algemene (mond)gezondheidszorg en medische tandheelkundige interactie
 3. Je krijgt kennis over basale tandheelkundig termen, de microbiologie en inzicht in de toepasbaarheid van infectiepreventie
 4. Je krijgt een inleiding in communicatie, beroepsethiek en mondgezondheid en gedrag
 5. Je maakt een start met je persoonlijke en professionele ontwikkeling

Raamplancompetenties (Raamplan 2020)


1, 1.29, 2, 3, 4, 4.7, 5.2, 6.7,  6.11, 6.12, 7.3; 7.14; 7.15.

 

Plaats en functie van de cursus in het curriculum

De cursus APPV00 vormt de start van de driejarige Bachelor van de opleidingTandheelkunde. Het leerdoel van deze cursus is kennismaken met de verschillende onderdelen van de studie, de opleiding en het vakgebied Tandheelkunde in brede zin. Het is een eerste kennismaking met de opleiding en dient als oriëntatie om je een zo goed mogelijk beeld te geven van de studie en de inhoud van het werken in de Tandheelkunde. Hier geven we een eerste aanzet aan de manier waarop binnen de opleiding Tandheelkunde in Nijmegen gekeken wordt naar Tandheelkunde: tandartsen leveren vanuit een holistische visie op de tandheelkundige zorg waarbij we het principe “eerst de mens, dan de mond” het belangrijkst vinden in de zorgverlening.
In het eerste jaar staat het verwerven van basiskennis, basisvaardigheden en een basale grondhouding ten opzichte van de tandheelkunde centraal. In de jaren daarna volgt de verdieping.

Leertraject
 
Leerlijn Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
APPV Hoorcollege,Werkgroep,
Responsiecollege,
Zelfstudie, Rondleiding,
Stage, Online
41 21

 
62
MTI Hoorcollege, Werkgroep
Zelfstudie
4 8

 
12
Prekliniek Hoorcollege, Werkgroep,
Zelfstudie, Practicum
8.5 6

 
14.5
TKG Hoorcollege
Werkgroep
Responsiecollege
Zelfstudie
2.5 6.5

 
9
Overige


Tentamen
TFV, Taaltoets, Toetsing 0.5


2

 
0.5


2
Totaal   58.5 41.5 100

Literatuur
 
 1. Hygiëne en Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk 2018, C.M.C.Volgenant, J.J. de Soet en A.M.G.A. Laheij. ISBN 9789085621621
 2. Creugers NHJ, Witter DJ, de Baat C.
 3. Kronen en bruggen. Theoretische uitgangspunten en praktische handreikingen.
  Houten: Prelum 2015 1e druk. ISBN 9789085621348
 4. Hoepelman et al.
 5. Microbiologie en infectieziekten,
  Bohn Stafleu Van Loghum, 3e herziene druk, ISBN 9789031379439; 2011
 6. Nuy, MHR, Gordijn, B, & Truin, GJ. De prudente tandarts. ISBN 9780323083171.  Hoofdstuk 1: p.13-44.
 7. Artikelen en bijlagen aangeleverd via Brightspace
 8. Hiervoor is toestemming verleend door auteur en/of uitgever of het betreft een open access document


  Toetsing
  Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk cognitief tentamen (T) en een stageverslag (S). Als voorwaarde voor een eindcijfer dient de taaltoets te zijn afgenomen.

  Voor details: zie de Cursushandleiding, welke op de eerste dag wordt uitgereikt en Brightspace.
   
   
Inhoud

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging2
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER1

Tentamen
Weging1
ToetsvormStageverslag