MED-B1BA3T
Beweging, zenuwstelsel en locale anesthesie
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1BA3T
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. A.J. Kiliaan
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.J. Kiliaan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.J. Kiliaan
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 26-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. U kunt de bouw en functie van het bewegingsapparaat beschrijven voor zover relevant voor het analyseren en begrijpen van tandheelkundige, klinische en biomedische problematiek (A).
2. U kunt de normale bouw en functie van het centrale en het perifere zenuwstelsel beschrijven, inclusief een aantal fysiologische en farmacologische eigenschappen, voor zover relevant voor het analyseren en begrijpen van tandheelkundige, klinische en biomedische problematiek (A).
3. U kunt een beschrijving geven van de infiltratie- en geleidingsanesthesie die in het orale gebied bij niet-risico patiënten ten behoeve van tandheelkundige ingrepen wordt ingevoerd, en ook van de locale en algemene complicaties die hierbij kunnen optreden (B).
Inhoud
Globale inhoud
A. Bouw en functie van het centrale zenuwstelsel en van het perifere zenuwstelsel in het Hoofd-Hals gebied, inclusief fysiologische eigenschappen en farmacologische beïnvloeding
B. Locale anesthesie

Relatie tot het totale curriculum
In het levende individu vormen de gebitselementen samen met de kauwspieren en (delen van) het zenuwstelsel een functioneel geheel, dat we het ‘kauwsysteem' zouden kunnen noemen. Hier bestaat een soort ‘driehoeksverhouding', waaraan we een motorische en een sensorische kant kunnen onderscheiden. Aan de motorische kant zien we hoe de kauwspieren worden aangestuurd vanuit het Centrale Zenuwstelsel, waarbij enerzijds reflexen een grote rol spelen, maar anderzijds ook nauwkeurig gecontroleerde willekeurige bewegingen kunnen worden uitgevoerd. Aan de sensorische kant zien we hoe een stroom van berichten vanuit de gebitselementen, mondholte en kauwspieren arriveert in het Centrale Zenuwstelsel, om bovengenoemde reflexen en willekeurige bewegingen zo goed mogelijk aan te sturen. In blok B1Ba3t staat deze ‘driehoeksverhouding' centraal.

Binnen deze berichtenstroom vormen de pijnprikkels een bijzondere categorie, waar elke tandarts veelvuldig mee te maken krijgt. Of het nu de aanleiding is voor een behandeling, of dat er preventief ingegrepen moet worden om pijn tijdens de behandeling te voorkomen, het gaat om dezelfde zenuwen uit de bovengenoemde driehoeksverhouding. In dit blok wordt dan ook de basis gelegd voor pijnbestrijding in de tandheelkundige praktijk.

De inhoud van blok B1Ba3t bouwt dan ook voort op blok B1Ba2t "Hoofd en hals 1" met duidelijke raakvlakken met het tweedejaarsblok B2Td5t "Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling" en met het derdejaarsblok B3Me2t "Hoofd en hals 2", waarin aspecten van de chirurgische anatomie van het hoofd-hals gebied aan de orde komen.
Daarnaast geeft dit blok een overzicht van het centrale en perifere zenuwstelsel, inclusief een aantal fysiologische en farmacologische eigenschappen. Daarbij sluit het blok enerzijds aan bij de introductie van het autonome zenuwstelsel, uit blok B1Ba1t "Ademhaling en circulatie", anderzijds bij blokken als B3Me1t Hormonen, darmstelsel, genetica en urogenitaal stelsel in verband met slikstoornissen en met het blok B3Ti1t "Pijn.
Het onderdeel "lokale anesthesie" dient als onderbouw voor blokken als B3Ti3k "Integrale zorg 2", en de blokken "Mond- en kaakchirurgie 1 en 2".
 
Leertraject
 
Doelstelling
Onderwijsvorm
Contacturen
Zelfstudie-uren
SBU
         
A: Centraal en Perifeer Zenuwstelsel
Hoorcollege
Werkgroep
Practica+COO-
Responsiecollege
Zelfstudie
15
2
26,5
11
79,5
15
2
26,5
11
79,5
B: Lokale Anesthesie
Hoorcollege
Responsiecollege
Zelfstudie
3
2
13
3
2
13
Toets + voorber.
   
8
8
TOTAAL
 
59,5
100,5
160

Literatuur
  
1. Farmacotherapeutisch Kompas (via internet: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/)
2. Junqueira, ISBN: 9789036810890 Functionele histologie. 15e druk 2016.
3. Rang & Dale's Pharmacology, 8th Edition (ebook via medische bibliotheek: http://www.elsevier-etextbooks.com.ru.idm.oclc.org/product/rang-dales-pharmacology67183)
4. Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Anatomische atlas Prometheus, Deel Hoofd, hals en neuroanatomie, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010.
5. Widmaier, Raff & Strang. Vander's Human Physiology: The mechanisms of Body Function, 12e Ed, McGraw-Hill; 2010.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR