MED-B1BA2T
Hoofd en hals 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1BA2T
Studiepunten (ECTS)4
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
dr. M.A.T.M. Vorstenbosch
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.T.M. Vorstenbosch
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.T.M. Vorstenbosch
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. U kunt de normale bouw en functie van de cel en zijn voornaamste organellen beschrijven
2. U kunt bouw, ligging en functioneren van weefsels en structuren van het orale en peri-orale gebied beschrijven
3. U kunt bouw, ligging en functioneren van weefsels en structuren van het cervicale en craniofaciale gebied beschrijven, voor zover relevant voor het analyseren en begrijpen van hierop betrekking hebbende tandheelkundige, klinische en medische problematiek
4. U kunt bij een medestudent een eenvoudig onderzoek van het hoofd-hals gebied uitvoeren
Inhoud
A. Microscopische anatomie van cellen en weefsels
B. Macroscopische functionele anatomie van mond, speekselklieren, keel, neus en neusbijholten, schedel, kaakgewricht, kauwspieren en halsstructuren (systematisch en topografisch)
C. Spierfysiologie
D. Mondheelkundige anamnese, intra- en extra-oraal onderzoek
 
Relatie tot het totale curriculum
Het blok "Hoofd en hals 1" geeft een overzicht van anatomie, histologie en fysiologie van het volwassen orofaciale gebied. Ook het halsgebied wordt bekeken. Details over de innervatie van de structuren in het hoofd-hals gebied komen pas aan de orde in blok "Beweging, zenuwstelsel en locale anesthesie". Oog en oor komen in dit blok niet aan de orde. De embryonale ontwikkeling van het aangezichtsgebied wordt in het tweedejaars blok "Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling" gepresenteerd. Een tweede uitbreiding en tevens verdieping van het blok "Hoofd en hals 1" vindt plaats in het derdejaars blok "Hoofd en hals 2", waarin ook aspecten van de chirurgische anatomie van het hoofd-hals gebied aan de orde komen.

Aangezien in het eerstejaars blok "Hoofd en hals 1" vooral het orofaciale gebied bestudeerd wordt, heeft dit blok duidelijke raakvlakken met de eerstejaars blokken "Orale diagnostiek", "Gebitselementen" en "Parodontium 1". Functioneel morfologische onderwerpen die in deze drie laatstgenoemde blokken aan orde komen, zijn typisch tandheelkundige onderwerpen. Deze onderwerpen worden in de drie blokken met grotere diepgang behandeld dan in blok "Hoofd en hals 1".
 
De kennis en vaardigheden betreffende de functionele morfologie van het orofaciale gebied, opgedaan in het eerste studiejaar, vormen de basis voor het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling en groei van aangezichtsstructuren, die in bovengenoemd tweedejaars blok bestudeerd worden. Bovendien is het blok "Hoofd en hals 1" van bijzonder belang voor het verstaan van de achtergrond van orthodontische en kaakchirurgische interventies. Deze worden gepresenteerd in de derdejaars blokken "Toegepaste groei en ontwikkeling" en "Hoofd en hals 2". Tenslotte vormt de inhoud van het blok de basis voor blok Beweging, waarin het Centrale en het Perifere zenuwstelsel worden bestudeerd.
 
Leertraject
 
Onderdeel
Onderwijsvorm
Contacturen
Zelfstudie-uren
Sbu
   
A
hoorcollege
8
 
8
 
responsiecollege
8
 
8
 
practicum/COO
10
 
10
 
zelfstudie
 
23
23
B
hoorcollege
6
 
6
 
responsiecollege
9
 
9
 
practicum (museum)
3
 
3
 
Werkgroep
1.5
 
1.5
 
zelfstudie
 
40.5
40.5
C
hoorcollege
1
 
1
 
responsiecollege
1
 
1
 
Zelfstudie
 
6
3
D
hoorcollege
1
 
1
 
responsiecollege
1
 
1
 
practicum/COO
2.5
 
2.5
 
werkgroep
1.5
 
1.5
 
zelfstudie
 
5
5
tentamen
 
2
 
2
   
totaal
 
55.5
74.5
130

Literatuur

1. Sch√ľnke M.; Anatomische Atlas Prometheus - Hoofd, Hals en Neuroanatomie. 2e herziene druk; 2010
2. Widmaier E.P..Vander's Human Physiology.12e herziene druk; 2012.
3. Junqueira L.C.,. Functionele histologie. 14e druk; 2014
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR