MED-B1PK1
Preklinische Tandheelkunde 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1PK1
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. J. An
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.E. van Geel
Overige cursussen docent
Docent
A.C.C. Hollanders-Roos
Overige cursussen docent
Docent
W.S.M. Ligthart
Overige cursussen docent
Docent
S.L. Mechelse
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1-PER4  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Hoofddoelstellingen

A. Instrumentatie & Ergonomie
1     Je gebruikt en onderhoudt de preklinische en klinische behandelunit en het tandheelkundige instrumentarium op correcte wijze.
2     Je voert (pre)klinische werkzaamheden uit met een zo ergonomisch mogelijke werkhouding.

B. Terminologie & Tandanatomie
1     Je communiceert met correcte tandheelkundige terminologie met medestudenten en docenten over onderwerpen in de restauratieve tandheelkunde.
2     Je herkent en onderscheidt gebitselementen op basis van de anatomische kenmerken.
3     Je herkent de verschillende weefsels van het parodontium en wat de klinische verschillen zijn tussen de gingiva en de andere typen orale mucosa.

C. Functie & Fysiologie
1     Je kent de normale functionele relatie tussen boven- en onderkaak en de grensbewegingen van de onderkaak.
2     Je voert een occlusieanalyse uit en herkent verschillende articulatiepatronen.

D. Prepareervaardigheden
1     Je voert psychomotorische vaardigheden uit met in acht neming van de theoretische onderbouwing hiervan.

E. Retentie, Resistentie & Adhesie
1     Je hanteert de begrippen retentie en resistentie in relatie tot directe en indirecte preparatie- en restauratietechnieken.
2     Je kent verschillende adhesieve technieken en snapt de toepassing van verschillende materialen vanuit hun fysische, chemische en biologische eigenschappen.


F. Parodontologie
1     Je past het gebruik van tandreinigingsinstrumenten supragingivaal toe op fantoom met het correcte instrumentarium.

G. Restaureren & Vormgeven
1     Je herstelt diverse preparatievormen met directe en indirecte technieken qua vorm en functie volgens protocol.

H. Professionele ontwikkeling
1     Je reflecteert op het omgaan met taken, omgaan met anderen en omgaan met jezelf en formuleert verbeterpunten.
2     Je geeft en ontvangt feedback op eigen gedrag en dat van je
       medestudenten.
3     Je werkt samen met medestudenten aan jouw persoonlijke en
professionele ontwikkeling. 
 
Inhoud
Globale inhoud van de cursussen
 
   1. Instrumentatie & Ergonomie
   2. Terminologie & Tandanatomie
   3. Functie & Fysiologie
   4. Prepareervaardigheden
   5. Retentie, Resistentie & Adhesie
   6. Parodontologie
   7. Restaureren & Vormgeven
   8. Professionele ontwikkeling


Plaats van de leerlijn en cursussen in het curriculum

De cursus preklinische tandheelkunde 1 en 2 is de start van de driejarige leerlijn prekliniek. De leerlijn ter voorbereiding op de klinische behandelingen bij patiënten. In deze cursus zijn alle praktische opdrachten ondergebracht (psychomotorische vaardigheden) terwijl de theoretische achtergronden in de leerlijn Tandheelkundige kennisgebieden 1 en 2’ (TKG) onderwezen en getoetst wordt. Opgedane kennis vanuit de leerlijn ‘Academische, professionele en persoonlijke vorming’ (APPV) wordt toegepast in de leerlijn prekliniek en andersom worden ervaring uit de prekliniek ter reflectie meegenomen naar deze APPV-leerlijn. Professioneel gedrag van de (toekomstige) tandarts maakt integraal deel uit van het onderwijs in de leerlijn prekliniek.
De leerlijn prekliniek loopt gedurende de eerste drie jaren van de bachelor. In de eerste twee jaren ligt de nadruk vooral op de directe restauratieve technieken ter voorbereiding op de bachelorkliniek. In het derde jaar zal de aandacht meer verschoven worden naar complexe indirecte technieken en endodontische behandelingen ter voorbereiding op de masterkliniek. 
Raamplancompetenties (raamplan 2020)
 
   1. 6.12
   2. 1.3, 1.4, 1.10, 2.2
   3. 1.3, 1.4, 1.13
   4. 1.22, 1.34
   5. 1.14, 1.34
   6. 1.37
   7. 1.22, 1.39
   8. 3.6, 4.3, 7.3, 7.14

\Leertraject  MED-B1PK1 & MED-PK2:
 
Thema Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A 8 3 11
B 16 3 19
C 16 4 20
D 92 10 102
E 24 4 28
F 22 4 26
G 80 10 90
H 38 2 40
Totaal 296 40 336Literatuur

-      Creugers NHJ, Witter, DJ, Baat, de C. Kronen en Bruggen. Theoretische
uitgangspunten en praktische handreikingen. Houten: Prelum, 2015
-      Jordan and Abrams. Kraus’ Dental Anatomy and Occlusion. Second edition, pagina 61-66 (Bibliotheek)
-      Käyser AF, Creugers NHJ, Plasmans PJJM, Postema N, Snoek PA. Kroon- en brugwerk: Uitgangspunten bij de diagnostiek van het gemutileerde gebit en de behandeling ervan met vaste voorzieningen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1995 (Bibliotheek)
-      Mohl, ND, Zarb, GA, Carlsson GE, Rugh, JD. A Textbook of occlusion. Chicago: Quintessence Publishing Co, Inc, 1988 (Bibliotheek)
-      Scheid RC, Woelfel’s Dental Anatomy: Its Relevance to Dentistry, 7th ed. Baltimore, Lippincott Williams & Wilkins; 2007
-      Van Noort R., Introduction to Dental Materials, 4th ed., Mosby Elsevier, 2013
-      Van Strijp AJP, Van Amerongen JP, De Kloet HJ, Van Loveren. C, Penning, Ch, Roeters FJM, Verhoef A, Cariëslaesies, Diagnose en behandeling, 6e druk, Houten 2015.
-      Van der Wijden F, De stille kracht van Ultrasoon, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2017
-      Van der Avoort G, Professionele gebitstreiniging, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum 2de druk 2011
-      Bijlagen, kennisclips en instructievideo’s op Brightspace
-      Cursushandleiding


Toetsing

MED-B1PK1 & MED-B1PK2:
Beide cursussen hebben twee deeltoetsen:
1)           Beoordeling psychomotorische vaardigheden (door middel van verschillende  psychomotorische toetsen.)
          2)           Beoordeling professioneel gedrag
                                  
Deeltoets 1 wordt beoordeeld als: ‘onder verwacht niveau’, ‘verwacht niveau’ of ‘boven verwacht niveau’.
Deeltoets 2 wordt beoordeeld als: ‘onder verwacht niveau’ of ‘verwacht niveau’.

Voor PK1 mag deeltoets 2 ‘onder verwacht niveau’. In PK2 moeten beide deeltoetsen minimaal op ‘verwacht niveau’ zijn.

Voor details zie cursushandleiding (beschrijving toetsregeling).

 
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2