MED-B1TD1PR
Restauratie van gebitselementen 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1TD1PR
Studiepunten (ECTS)7
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Docent
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 26-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. U kunt de anatomische kenmerken van gebitselementen herkennen voor zover relevant voor het prepareren en restaureren van gebitselementen (B).
  2. U kunt tijdens behandeling een ergonomisch verantwoorde werkhouding demonstreren (C)
  3. U kunt de toepassing van enkele tandheelkundige restauratiematerialen afstemmen op de fysische, chemische en biologische eigenschappen ervan (E).
  4. U kunt in fantoomopstelling eenvoudige preparaties en restauraties ter behandeling van primaire cariës nauwkeurig vervaardigen (A, B, C, D en F).
Inhoud
A. Unit en instrumentarium
B. Terminologie en tandmorfologie
C. Ergonomie
D. Beginselen prepareren en excaveren
E. Fysische, chemische en biologische eigenschappen adhesieve restauratiematerialen (inleiding)
F. Composietpreparaties en -restauraties (klasse I, II, III en V)
 
Relatie tot het totale curriculum
Het blok "Restauratie van gebitselementen 1" heeft directe raakvlakken met de eerstejaars blokken "Oriëntatie op opleiding en beroep (integratie)", "Cariologie", "Diagnostiek en planning" en het blok "Functie en functieherstel 1". De relatie met het eerste blok is vooral gelegen in het onderwerp infectiepreventie en preventie van allergische reacties op tandheelkundige materialen, welke in "Restauratie van gebitselementen 1" worden toegepast. Uit de blokken "Cariologie" en "Diagnostiek en planning" dragen de kennis op het gebied van cariësdiagnostiek en cariësetiologie bij tot een juiste keuze van restauratief handelen. In het blok "Functie en functieherstel 1" past u de kennis van de vormgeving van gebitselementen direct toe bij het functieherstel van gebitselementen. De opgebouwde kennis en vaardigheden bereiden u voor op de klinische patiëntenbehandeling "Integrale zorg 1".

Raamplancompetenties: V-e, V-i, VI-f, VI-g.
 
Leertraject

 
Onderdeel
Onderwijsvorm
Contacturen
Zelfstudie-uren
 
A
preklinisch practicum
 
4
4Sbu
 
zelfstudie
 
2
2
B
hoorcollege
3
 
3
 
preklinisch practicum
4
 
4
 
responsiecollege
1
 
1
 
zelfstudie
 
18
18
C
hoorcollege
2
 
2
 
preklinisch practicum
7
3
10
 
zelfstudie
 
10
10
D
preklinisch practicum
68
 
68
 
zelfstudie
 
2
2
E - F
hoorcollege
3
 
3
 
preklinisch practicum
104
 
104
 
responsiecollege
1
 
1
 
zelfstudie
 
7
7
tentamen
 
2
 
2
totaal
 
195
45
240


Literatuur
1. Van Noort R. Introduction to Dental Material, 4th ed., Mosby Elsevier, 2013.
2. Scheid R.C, Woelfel's Dental Anatomy: Its Relevance to Dentistry, ( 7th ed.) Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
3. Van Strijp A.J.P., Cariëslaesies, 6e druk, 2015.
 
Tentaminering
Toetsing vindt plaats op basis van 9 eenheden van uitgevoerde preklinische verrichtingen en door middel van een tentamen.
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR