MED-B1WE1T
Wetenschappelijke basisvaardigheden 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B1WE1T
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. M.C.D.N.J. Huysmans
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.C.D.N.J. Huysmans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.C.D.N.J. Huysmans
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

A.        Reflectie op wetenschap
            Je kunt de tandheelkundige wetenschapsbeoefening globaal maar op een kritische wijze in verband brengen met haar historische en filosofische achtergronden.
B.        Ethische  aspecten
                        Je kunt globaal aangeven op welke wijze ethische factoren richtinggevend zijn voor het biomedische onderzoek in Nederland.
C.        Wetenschappelijke literatuur
                        Je kunt gericht wetenschappelijke literatuur opsporen en een waarde-oordeel over deze literatuur geven.
D.        Methodologie en statistiek
                        Je kunt aan de hand van een tandheelkundige vraagstelling een adequate onderzoeksopzet formuleren en relevante parameters kwantificeren.
Inhoud

A. Historische en filosofische reflectie op wetenschap
B. Ethiek en wetenschap
C. Wetenschappelijke literatuur
D. Methodologie en statistiek

Relatie tot het totale curriculum
In de onderwijslijn Wetenschappelijke basisvaardigheden is blok B1We1t het eerste in een reeks van drie blokken die zich in opeenvolgende studiejaren bezighouden met je wetenschappelijke scholing. In de eerste twee jaren leer je de principes van wetenschappelijk denken en handelen, in het derde jaar volg je een wetenschappelijke stage waarin je een literatuuronderzoek doet op basis waarvan je een onderzoeksprotocol opstelt en een onderzoek uitvoert dat uitmondt in je bachelor scriptie.
Wetenschappelijke scholing vindt expliciet en impliciet plaats gedurende het gehele curriculum, niet alleen in de blokken Wetenschappelijke basisvaardigheden, en is gericht op het ontwikkelen van academisch denken. De academische vaardigheden die je in deze lijn verwerft ondersteunen het interpreteren van (gepubliceerde) onderzoeksinformatie, de grondslag voor de klinische tandheelkunde, en staan dus in dienst van uw functioneren als mondarts. Hierdoor kun je gefundeerde behandelkeuzes maken in de praktijk.
Het blok Wetenschappelijke basisvaardigheden 1, als eerste blok in de lijn, heeft een oriƫnterend karakter. Je krijgt inzicht in historische ontwikkelingen en wetenschapsfilosofische stromingen die geleid hebben tot de huidige stand van zaken en de huidige inzichten binnen de tandheelkunde als wetenschap en als professie, je leert welke maatschappelijke aspecten sturend werken op de manier waarop wetenschap wordt bedreven. Daarnaast krijg je beter inzicht in morele en ethische kwesties die een rol spelen binnen de wetenschap. Je leert hoe je wetenschappelijke literatuur kunt vinden en hoe je die moet lezen en beoordelen. We staan stil bij de verschillende wetenschappelijke methoden die binnen het tandheelkundige onderzoek worden gehanteerd en je leert enkele veelvoorkomende statistische begrippen gebruiken. Het doel hiervan is dat je na het volgen van dit blok in staat bent wetenschappelijke literatuur te beoordelen en je een kritisch oordeel kunt vormen over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de tandheelkunde.
 


Leertraject 
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
   
A hoorcollege 10   10
  werkgroep 6   6
  responsiecollege 5   5
  zelfstudie   31 31
B hoorcollege 1   1
  responsiecollege 1   1
  zelfstudie   8 8
C hoorcollege 6   6
  responsiecollege 4   4
  werkgroep      
  zelfstudie   40 40
D hoorcollege 3   3
  responsiecollege 6   6
  zelfstudie   37 37
tentamen   2   2
   
totaal   44 116 160

Literatuur
1.         Blokboek Wetenschappelijke basisvaardigheden 1 ( B1We1t).
2.         Bijlagen Wetenschappelijk basisvaardigheden (B1We1T)
3.         Zielhuis GA, Heydendael PHJM, Maltha JC, , van Riel PLCM. Handleiding Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. 8e herz. druk. Houten, Bohn Stafleu van Loghum; 2016. (Bibliotheek)
4.         Brunette DM. Critical Thinking: understanding and evaluating dental research. Chicago: Quintessence; 2007 (2e druk). (Bibliotheek).

Tentaminering
Cognitieve toets, schriftelijk, open en gesloten vragen.
 
 
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR