MED-B2GM6R
Professionele ontwikkeling 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2GM6R
Studiepunten (ECTS)1
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student vertoont progressie in zijn professionele ontwikkeling en kan over zijn professioneel gedrag reflecteren.
2. De student is door zelfreflectie en inzicht in staat om het professionele gedrag te verbeteren.
3. De student kan mondeling en schriftelijk correct communiceren.
4. De student kan effectief en efficiënt samenwerken met studiegenoten en tandheelkundige medewerkers.
5. De student weet op de juiste wijze met zijn patiënten om te gaan.
6. De student weet de grenzen van eigen kennen en kunnen.
Inhoud
In het blok Professionele Ontwikkeling 2 staat het professionele gedrag van de student centraal. Het wordt steeds duidelijker dat het behandelen van patiënten meer is dan alleen een technisch hoogstandje afleveren. Van de tandarts wordt verwacht dat hij niet alleen technisch vaardig is, maar dat hij zich als een waardig lid van een professie gedraagt. Dit betekent dat de student al heel vroeg in zijn studie moet leren wat precies professioneel gedrag is en hoe hij zich volgens de normen van zijn professie of beroepsgroep moet gedragen. Professioneel gedrag komt in dit blok op drie manieren aan de orde:
  • In zelfreflectie van de student zelf
  • In de mening van (pre-) klinische docenten over het professioneel gedrag van de student
  • Tijdens een gesprek tussen de student en zijn supervisor.
De zelfreflectie, de beoordeling door een klinische docent en het verslag van het gesprek met de supervisor worden opgenomen in het Ontwikkelingsplan Professioneel Gedrag (OPG). In het tweede bachelorjaar bestaat het OPG behalve uit de producten die in het eerste jaar aan het OPG zijn toegevoegd uit de zelfreflectie van het tweede jaar, de beoordeling van het professionele gedrag van de student door (pre) klinische docenten in het tweede jaar, en tot slot uit een verslag van het gesprek met de supervisor in het tweede jaar.

Raamplancompetenties:
Het domein Professionaliteit verbindt de zes in het raamplan onderscheiden domeinen met elkaar en overkoepelt deze.

Leertraject
Onderwijs in professioneel gedrag vindt op verschillende niveaus plaats. Een deel van het onderwijs in de professionele vorming zal plaatsvinden tijdens de (pre)klinische practica. Op basis hiervan wordt een beoordeling van het professionele gedrag tijdens pre klinische practica afgegeven. Daarnaast zal de student elk jaar een (groeps)gesprek hebben over zijn OPG met een supervisor/coach.
 
Het totaal aantal beschikbare uren bedraagt 30 SBU.
Tentaminering
Aan de hand van de beoordelingen op zaal en de gemaakte verslagen vindt een evaluatiegesprek met de supervisor/coach plaats. De supervisor/coach geeft een advies aan de coördinator voor het eindcijfer voor het blok.
 
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR