MED-B2KV1T
Vrije keuze
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2KV1T
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
mr. E. Jilsink
Overige cursussen docent
Docent
mr. E. Jilsink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. E. Jilsink
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
JAAR  (03-09-2018 t/m 25-08-2019)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Student volgt een niet-tandheelkundig keuzevak van een opleiding aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs in Nederland van tenminste 5 EC, afgerond op bachelor- of masterniveau.
Inhoud
Student kiest zelf een blok buiten de opleiding tandheelkunde. Inhoud is afhankelijk van keuzeblok.
 
Plaats en functie in het curriculum
Dit blok in de bacheloropleiding Tandheelkunde is een blok dat de student verplicht om een onderwijsonderdeel te volgen aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs in Nederland (in of buiten Nijmegen) bij een niet-tandheelkundige opleiding. Dit kan een blok zijn bij alle andere opleidingen, zoals psychologie, filosofie, gezondheidswetenschappen e.d..
De organisatie van het blok berust bij de student zelf en bij de opleiding waar het blok wordt gevolgd. Dit betreft onder meer de plaats in het programma van de betreffende opleiding, het rooster, de onderwijswerkvormen, de toetsing en de eventuele ingangseisen. Het is belangrijk dat het rooster van het te volgen blok bij voorkeur niet intervenieert met het tandheelkundig onderwijs. Mocht dit toch gebeuren, dan zal er overleg moeten plaatsvinden met de betreffende blokcoördinator van de opleiding tandheelkunde om te bepalen op welke wijze beide blokken toch gevolgd en afgerond kunnen worden. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat practica/werkgroepen van de opleiding tandheelkunde verplicht zijn.
Er bestaat geen directe relatie tot de tandheelkundige blokken, het doel van het blok is persoonlijke verdieping.
 
Raamplancompetenties
II-a en h
 
Tentaminering
Volgens de OER van de opleiding waar het blok gevolgd wordt.
 
Literatuur
Afhankelijk van het blok dat door de student gevolgd wordt.
 
Leertraject
Afhankelijk van het blok dat door de student gevolgd wordt.
 
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR