MED-B2TKG3
Tandheelkundige Kennisgebieden 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2TKG3
Studiepunten (ECTS)7,5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Examinator
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Globale inhoud van de leerlijn TKG

Theoretische achtergronden van de tandheelkundige kennisgebieden waaronder: Cariologie, Endodontologie, Functieleer & Fysiologie, Materiaalkunde, Röntgenologie, Groei en Ontwikkeling, Orthodontie, Parodontologie, Restauratieve tandheelkunde, Gnathologie, Implantologie


Plaats van de leerlijn en cursussen in het curriculum

In de leerlijn Tandheelkundige Kennis Gebieden (TKG) worden met name theoretische achtergronden van de tandheelkundige deelgebieden aangeboden. Als tandarts is het van belang te weten wat achtergronden zijn van de ontwikkeling van het aangezicht en specifiek de structuren in en rond de mond, van ziektes en ontstaan van pathologie die voor kunnen komen in de mond, hoe deze ontstaan, hoe deze preventief behandeld kunnen worden en hoe bij restauratief ingrijpen de procedures zijn en de materiaalkundige eigenschappen daar een rol spelen.
De kennis die je opdoet ga je toepassen in de leerlijn Preklinische Tandheelkunde en de leerlijn Klinische Tandheelkunde.
De leerlijn TKG loopt gedurende de eerste drie jaren van de bachelor. De theoretische achtergronden die direct worden toegepast in PK3 en PK4 zullen just-in-time worden aangeboden in het onderwijsrooster. Raamplancompetenties (raamplan 2020)

1.6-1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.33, 1.34, 1.37, 1.39, 1.40, 1.48, 4.1, 4.8.


Hoofddoelstellingen

Zie cursushandleiding.


Leertraject

Het onderwijs zal bestaan uit diverse werkvormen verdeeld over 30% contactonderwijs (bijvoorbeeld hoorcolleges, werkgroepen) en 70% zelfstudie (middels zelfstudieopdrachten).


Literatuur

Zie cursushandleiding (en digitale leeromgeving Brightspace) voor volledige lijst verplichte en aanbevolen literatuur en overig onderwijsmateriaal (bv. kennisclips, artikelen, casuïstiek).


Toetsing

In de leerlijn TKG zal getoetst middels zogenoemde lijntoetsing. Lijntoetsing in vogelvlucht:
  • De lijntoets wordt per semester afgenomen in de vorm van twee toetsdelen.
  • Per kwartaal is er gelegenheid om deel te nemen aan één toetsdeel.
  • Vragen die worden gesteld in de toets gaan over de leertstof uit het betreffende kwartalen én kwartalen daarvóór (zgn terugkijkvragen).
  • Voor elk toetsdeel wordt een cijfer bepaald.
  • Aan het eind van het semester wordt de uitslag op de lijntoets vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde van de cijfers behaald op de twee toetsdelen.
  • Mocht deze uitslag onvoldoende zijn, dan is er een herhaalmogelijkheid voor de lijntoets.
Voor details zie cursushandleiding (beschrijving toetsregeling).
 
Inhoud

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
TKG-3 toetsdeel 1
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1

TKG-3 toetsdeel 2
Weging0
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1

TKG-3 Semester 1
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok THKSEM1, Blok THKSEM1