MED-B2TD1P
Restauratie van gebitselementen 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-B2TD1P
Studiepunten (ECTS)11
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Docent
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
H.T. Scheper
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 26-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

1. De student kan de fysische, chemische en biologische eigenschappen van amalgaam en adhesieve restauratiematerialen in het bijzonder beschrijven en deze kennis in de praktijk toepassen.
2. De student kan in fantoomopstelling complexe preparaties en restauraties vervaardigen, ter behandeling van primaire en secundaire cariës en eenvoudige cosmetische problemen.
 
Inhoud


A. Adhesie en retentie in het algemeen
B. Glasionomeer versus composiet (Klasse V)
C. Uitgebreid Klasse-II 3-vlaks preparaties en restauraties (excaveren, tijdelijke restauratie en composietrestauratie)
D. Complexe preparaties en restauraties zijdelingse delen (o.a. knobbelopbouw composiet)
E. Complexe preparaties en restauraties in het front (Klasse-IV en veneers)
F. Fysische, chemische en biologische eigenschappen van amalgaam en adhesieve restauratiematerialen in het bijzonder
G. Simulatie patiëntenbehandeling
 
Plaats en functie in het curriculum
Het blok ”Restauratie van gebitselementen 2” is een vervolg op het blok “Restauratie van gebitselementen 1” . De opgebouwde kennis en vaardigheden uit het eerste jaar vormen de basis voor dit blok. In de tweedejaarsblokken “Communicatie met en rond patiënten 1” en “Integrale zorg 1: diagnostiek, behandelplanning en preventie” staan de onderwerpen communicatie en de diagnostiek van cariës centraal. De uit deze blokken opgebouwde kennis en vaardigheden worden geïntegreerd in dit blok en bereiden je voor op de klinische patiëntenbehandeling, die binnen het kader van het blok “Integrale zorg 1: toegepaste preventie” wordt uitgevoerd.
 
Raamplancompetenties
I-d. II-i. VI-f, g, l.

Tentaminering
Toetsing vindt ten eerste plaats op basis van een elftal preklinische praktijktoetsen. Ten tweede wordt de kennis getoetst aan de hand van een schriftelijk tentamen.
 
Literatuur
1. Noort, R van. Introduction to Dental Materials. 4e druk,
     ISBN 97808723436591; 2013.
2. Strijp, AJP van. Cariëslaesies. Diagnose en behandeling. 6e druk,
     ISBN 9789085621300; 2015.
 
Leertraject
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
 
A hoorcollege 1   1
preklinisch practicum 20   20
responsiecollege 1   1
zelfstudie   16 16
B hoorcollege 1   1
preklinisch practicum 24   24
zelfstudie   8 8
C hoorcollege 1   1
preklinisch practicum 52   52
zelfstudie   6 6
D hoorcollege 4   4
preklinisch practicum 36   36
zelfstudie   3 3
E hoorcollege 4   4
preklinisch practicum 52   52
responsiecollege 1   1
zelfstudie   10 10
F hoorcollege 4   4
preklinisch practicum 2   2
responsiecollege 1   1
zelfstudie   24 24
G hoorcollege 1   1
preklinisch practicum 42   42
zelfstudie   3 3
tentamen   3   3
 
Totaal   250 70 320
Werkvormen
Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR