MED-B3GM6R
Professionele ontwikkeling 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3GM6R
Studiepunten (ECTS)1
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Examinator
drs. A.J. de Rijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.J.M. van der Sanden
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
THKJAAR  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student vertoont progressie in zijn professionele ontwikkeling en kan over zijn professioneel gedrag reflecteren.
2. De student is door zelfreflectie en inzicht in staat om het professionele gedrag te verbeteren.
3. De student kan mondeling en schriftelijk correct communiceren.
4. De student kan effectief en efficiënt samenwerken met studiegenoten en tandheelkundige medewerkers.
5. De student weet op de juiste wijze met zijn patiënten om te gaan.
6. De student weet de grenzen van eigen kennen en kunnen.
Inhoud
In het blok Professionele Ontwikkeling staat het professionele gedrag van de student centraal. Het wordt steeds duidelijker dat het behandelen van patiënten meer is dan alleen een technisch hoogstandje afleveren. Van de tandarts wordt verwacht dat hij niet alleen technisch vaardig is, maar dat hij zich als een waardig lid van een professie gedraagt. .

Professioneel gedrag komt in dit blok op drie manieren aan de orde:
  • In zelfreflectie van de student zelf
  • In de mening van pre klinische docenten over het professioneel gedrag van de student
  • Tijdens een gesprek tussen de student en zijn supervisor
In het derde bachelorjaar bestaat het OPG behalve uit de producten die in het eerste en tweede jaar aan het OPG zijn toegevoegd uit de zelfreflectie van het derde jaar, de beoordeling van het professionele gedrag van de student door een (pre) klinische docent in het derde jaar, en tot slot uit een verslag van het gesprek met de supervisor in het derde jaar.

Raamplancompetenties: Het domein Professionaliteit verbindt de zes in het raamplan onderscheiden domeinen met elkaar en overkoepelt deze.
 
Leertraject
Onderwijs in professioneel gedrag vindt op verschillende niveaus plaats. Aan het begin van het jaar zal toegelicht worden wat er tijdens dit blok van de (behandelend) student verwacht wordt. Van belang is dat dit meer is, dan de student in het blok Professionele Ontwikkeling 2 heeft moeten doen. Een deel van het onderwijs in de professionele vorming zal plaatsvinden tijdens de (pre)klinische practica. Op basis hiervan wordt een beoordeling van het professionele gedrag tijdens preklinische practica afgegeven.
De student maakt een reflectieverslag.
Elk jaar zal de student een groepsgesprek hebben over aspecten van PO en een evaluatiegesprek over zijn OPG met een supervisor.
Het totaal aantal beschikbare uren bedraagt 30 SBU per jaar.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR