MED-B3TD1T
Endodontium 1
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3TD1T
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Docent
drs. D. de Groot-Kuin
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. R.H.C.M. van der Horst
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.H.C.M. van der Horst
Overige cursussen docent
Examinator
drs. R.H.C.M. van der Horst
Overige cursussen docent
Docent
drs. R. Stevens
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1WL-PER4WL  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1WL/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf 13-06-2022 t/m 10-07-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
U kunt aandoeningen van het endodontium en de daarmee in verbinding staande weefsels diagnosticeren en de daarbij behorende therapie indiceren en uitvoeren. U kunt daarbij het onderscheid maken tussen de behandeling van de vitale pulpa en de necrotisch geïnfecteerde pulpa.
Inhoud
Globale inhoud van het blok
A. Diagnosticeren van endodontale afwijkingen
B. Diagnosticeren en evalueren van endodontale behandelingen
C. Uitvoeren van endodontische behandelingen in de prekliniek
D. Theoretische achtergrond van endodontale afwijkingen of afwijkingen die zich als zodanig presenteren


Plaats en functie in het curriculum
Het blok ‘Endodontium 1" bouwt voort op het onderwijs vanuit eerste en tweede studiejaar en is gelieerd aan blokken uit het derde studiejaar. Zo komen de blokken Diagnostiek en planning en het blok Pijn, samen in de diagnostiek van aandoeningen van het endodontium en de daarmee in verbinding staande weefsels. De etiologie van deze aandoeningen wordt verder uitgebreid na de blokken Restauratie van gebitselementen 1 & 2, Functie en functieherstel, Parodontium en Gebitselementen. Ondersteuning hiervan vindt plaats aan de hand van het onderwijs vanuit de blokken van het 1e, 2e en 3e jaar. De cognitie wordt voortgezet in blok Endodontium 2.
Blok Endodontium 1 is een deelvaardigheidsblok waarin de uitvoering van kanaalbehandelingen uitsluitend op fantoom getraind wordt. In de Masterkliniek  worden de in Endodontium 1 getrainde vaardigheden in klinische setting uitgevoerd bij patiënten en wordt voortgebouwd op de preklinische training van complexe endodontische behandelingen (DETI B, CEB II en III) met nieuwe hulpmiddelen en technieken.
In het vijfdejaars profiel onderwijs zal in de kliniek worden ingegaan op de behandeling van complexe endodontische problematiek.
Al met al zijn endodontische behandelingen gericht op het bestrijden van pijn en ontsteking, op het behoud van het aangedane gebitselement, op het voorkomen van pathologie en op het voorkomen van ernstige systemische gevolgen van deze aandoeningen voor de patiënt. Als zodanig fungeert blok Endodontium 1 als pijler voor de navolgende blokken van het curriculum.
Het blok Endodontie 1 is toegankelijk voor studenten die hun voldoende eindcijfer hebben gekregen voor de blokken Integrale zorg: toegepaste preventie 1, Diagnostiek en planning, Restauratie 2, Functie en functieherstel 2, Communicatie met patiënten 1.

Raamplancompetenties: I a-l, IVa, VI f,g,i,l,q,s,u,


Leertraject
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A,B,D hoorcollege 7   7
  responsiecollege/werkgroep 4   4
  zelfstudie   49 49
C preklinisch practicum 100   100
totaal   111 49 160
Literatuur
  1. Thoden van Velzen SK et al: Endodontologie (3e druk). Bohn, Stafleu, Van Loghum, Houten. 2010
  2.  Blokboek Endodontium 1, 2022-2023; Reader Endo I 2022-2023
  3. Aanvullende informatie, via Documenten Brightspace
Tentaminering
Het cognitieve deel van blok Endodontium 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het preklinische deel van blok Endodontie 1 wordt afgesloten met een praktische toets. U kunt deze praktische toets starten zodra alle voorgaande preklinische verrichtingen met een voldoende resultaat zijn afgerond, daarbij dienen alle voorgaande onderdelen afzonderlijk met een voldoende te zijn afgelegd. Voor overige regels, zie Blokboek Endodontium 1, 2022-2023.


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER1 (+uitloop vorig jaar)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER2 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER3 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER3 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging50
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER2WL, Blok PER2WL

Practicum
Weging50
ToetsvormPracticum