MED-B3TD2K
Parodontium 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3TD2K
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Docent
dr. J.W. von den Hoff
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.S. Plachokova
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Plachokova
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.S. Plachokova
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1WL-PER4WL  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
PER1WL/  THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingJa
Voorinschrijving geopendvanaf 13-06-2022 t/m 10-07-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. U kunt de bouw, samenstelling, microscopische structuren en functie van het parodontium/peri-implantium beschrijven, voor zover relevant voor diagnostiek, preventie en behandeling van parodontitis/peri-implantitis (A en B.)
2. U kunt chronische ontstekingen van het parodontium/peri-implantium, alsook de gevolgen daarvan klinisch en röntgenologisch herkennen (B en C.)
3. U kunt de etiologie, pathogenese en pathologie van chronische parodontitis/peri-implantitis nauwkeurig beschrijven en heeft ruim inzicht in de factoren die het parodontale risico bepalen (B en C).
4. U heeft nauwgezet kennis van de mogelijkheden die hoogfrequente en mechanische niet-chirurgische therapie bieden om parodontaal/peri-implantair aanhechtingsverlies bij patiënten met chronische parodontitis/peri-implantitis tot staan te brengen of minstens te vertragen (D)
5. U heeft nauwgezet kennis van het belang van nazorg voor de parodontaal/peri-implantair behandelde patiënt en kent in detail de inhoud van het parodontale/peri-implantaire nazorgprogramma (E).
Inhoud
Globale inhoud

A. Parodontale en peri-implantaire anatomie
B. Onderzoek van de patiënt met chronische parodontitis/per-implantitis; klinische, röntgenologische en microbiologische diagnostiek
C. Aanval en afweer in het parodontium/peri-implantium / het parodontale risico
D. Uitvoeringsaspecten van niet-chirurgische parodontale/peri-implantaire therapie
E. Evaluatie van niet-chirurgische parodontale/peri-implantaire therapie, nazorg voor de parodontaal/peri-implantair behandelde patiënt en aspecten van parodontale/peri-implantaire wondgenezing
 

Plaats en functie in het curriculum

In de eerstejaars blokken “Parodontium 1”  heeft u kennis kunnen maken met de gezonde en ontstoken gingiva in al haar aspecten. In het tweedejaars blok “Parodontium 2” was de aandacht helemaal gericht op de gingiva en de meest voorkomende aandoening hiervan, de chronische gingivitis. In het blok “Parodontium 3” gaat het om de diepere lagen van het parodontium en de aandoening die daar het meest voorkomt, namelijk parodontitis, in het bijzonder de chronische vorm ervan, een ontsteking die voert naar een geleidelijke afbraak van deze steunweefsels van het gebit. Terwijl u in dit blok vertrouwd raakt met de theoretische aspecten betreffende het ontstaan, de preventie en de hoogfrequente niet-chirurgische behandeling van deze veel voorkomende gebitsaandoening, zult u in dit studiejaar en ook in de volgende studiejaren de verworven vaardigheden kunnen integreren in de blokken “Integrale zorg 2:eenvoudige behandeling” (B3) en Masterkliniek.
In het eerste masterjaar van de opleiding zal in het blok “Parodontium 4” de aandacht worden gericht op minder vaak voorkomende parodontale aandoeningen en op de chirurgische en medicamenteuze (antibiotica) aanpak van chronische en vooral aggressieve parodontitis/peri-implantitis. Ook zullen de fijne diagnostiek van parodontale/peri-implantaire stabiliteit, alsook indicatie en planning van parodontale/peri-implantaire therapie in dat blok aan de orde komen.
Voor een beperkt aantal studenten zal het vervolgens in het tweede en derde masterjaar mogelijk zijn om in het kader van het profiel “dento-alveolaire chirurgie/aandachtgebied parodontale chirurgie” ervaring op te doen met de meer geavanceerde vormen van parodontale/peri-implantaire chirurgie.
 
Raamplancompetenties

I-a, c, d, e, i, k, l. III-a, b, c, f. VI-d, f, h, k


Toetsing

Er zal een schriftelijk tentamen worden afgenomen over de theorie van het blok
 

Literatuur
  1. Arnold L.V. Tandheelkundige Radiologie, CD-rom.
  2. Avoort G van den, Endstra L, Zwet M van der. Professionele Gebitsreiniging. (2e ed.) Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
  3. Beertsen W et al ( Eds.) Parodontologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2009.
 
Leertraject
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A hoorcollege 1   1
  responsiecollege 1   1
  zelfstudie   7 7
B hoorcollege 2   2
  responsiecollege 2   2
  zelfstudie   13 13
C hoorcollege 2   2
  responsiecollege 2   2
  zelfstudie   12 12
D-E hoorcollege 1   1
  responsiecollege 1   1
  zelfstudie   14 14
  Klinisch practicum 20   20
A-E Tentamen 2   2
Totaal   34 46 80
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER1 (+ uitloop vorig jaar)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER2 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER3 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Startmoment PER4 (loopt door in 21-22)
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormSchriftelijk tentamen

Practicum
Weging0
ToetsvormPracticum