MED-B3TD3P
Functieherstel 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3TD3P
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
drs. T.J. Creugers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N.D. Damyanov
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.D. Damyanov
Overige cursussen docent
Examinator
dr. N.D. Damyanov
Overige cursussen docent
Docent
R.E.J. Reijnen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

1. U kunt onder gesimuleerde klinische omstandigheden zelfstandig de functies van een anatomisch gereduceerd occlusiesysteem herstellen met directe restauraties en indirecte vaste prothetische voorzieningen. 
2. U kunt onderdelen van een behandelplan voor een patiënt opstellen ten behoeve van het handhaven, herstellen of verhogen van het (gereduceerde) functieniveau.

 

Inhoud
Globale inhoud
A. De voorbereidende behandeling                                                                (SBU: 16)
B. Een behandeling met solitaire kronen in een patiëntsimulatie                   (SBU: 84)
C. Vervanging van afwezige gebitselementen met bruggen                           (SBU: 32)
D. Behandelplanning                                                                                       (SBU: 16)

De totale omvang van het blok is 150 SBU (inclusief SBU: 2 voor tentamen). Voor het volgen van het blok “Functie en functieherstel 3”, zijn de vaardigheden, aangeleerd in de blokken “Functie en functieherstel 1 en 2”, vereist.

Plaats van het blok in het curriculum
In de blokken “Functie en functieherstel 1 en 2” heeft u kennis verkregen met betrekking tot de anatomie en de fysiologie van het tandkaakstelsel en heeft u basale vaardigheden verworven om de gebitsfuncties te herstellen bij zowel dentaten als edentaten patiënten. Voor wat betreft het functieherstel bij dentaten werd deze problematiek vooral op het niveau van solitaire gebitselementen benaderd. Daarbij is de nadruk gelegd op de occlusieanalyse en de correctie van de occlusie (occlusaal inslijpen), op het herstel van verloren gegaan tandmateriaal (opwassen) en op basisprincipes van het voorbereiden van solitaire gebitselementen voor diverse typen kronen in een standaard fantoomopstelling. In het blok Functie en functieherstel 3 wordt de problematiek rondom het thema functieherstel aanmerkelijk gecompliceerder. In onderdeel A wordt ingegaan op funderingsrestauraties na weefselverlies bij vitale gebitselementen als voorbereiding op een behandeling met vaste prothetische voorzieningen. Hierbij zijn de vaardigheden die u hebt geleerd in de blokken “Restauratie van gebitselementen 1 en 2” essentieel. In onderdeel B wordt de volledige procedure vanaf het indiceren tot het cementeren van verschillende typen keramiekkronen op natuurlijke gebitselementen behandeld. Hierdoor wordt de patiëntensimulatie realistischer en individueler, en zal er vooral op specifieke gebitselement- en patiëntgerelateerde problematiek ingegaan worden. Bovendien krijgt de samenwerking met tandtechnici aandacht. De vervanging van afwezige gebitselementen met vaste voorzieningen wordt behandeld in onderdeel C. U leert gebitssituaties van onderbroken en verkorte tandbogen probleemgericht te benaderen en te behandelen in een patiënt simulatie met conventionele en adhesieve brugsystemen. Hierbij ligt de nadruk op de volledige keramiekbrug. In onderdeel D staat het opstellen van een behandelplan voor (gecompliceerde) occlusieopbouw patiënten centraal.
Raamplancompetenties: 1k, 1l, 2a, 2b, 2d, 2i, 3j 4a, 4b, 4e, 6f, 6g, 6l

Leertraject
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A Hoorcollege 2 6  
  Preklinisch practicum 8   16
B Hoorcollege 6    
  Responsie werkgroepen 4 14  
  Preklinisch practicum 60   84
C Hoorcollege 2    
  Responsie werkgroepen 2 4  
  Preklinisch practicum 24   32
D Hoorcollege 2    
  Responsie werkgroepen 10 4 16
Tentamen   2   2
Totaal   122 28 150

Literatuur
  • Creugers NHJ, Witter DJ, de Baat C. Kronen en bruggen, theoretische uitgangspunten en praktische handreikingen. Prelum, Houten, 2015.
  • Hämmerle C, Sailer I, Thoma A, Häig G, Suter A, Ramel C. Dental Ceramics: Essential Aspects for Clinical Practice. Quintessence Publishing, ISBM 9781850971818.
  • Blokboek Functie en functieherstel 3 (B3Td3p).
  • Verschillende artikelen (zie de zelfstudieopdrachten).
  • Protocollen op Zorgnet.
  • COO programma: De gespoten afdruk. 
Tentamineren
Schriftelijk tentamen met open vragen. Practicumevaluatie op basis van toets werkstukken en verplichte opdrachten.
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen Functieherstel 3
Weging35
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok THKSEM2, Blok THKSEM2

Practicum
Weging65
ToetsvormPracticum
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR