MED-B3TD5T
Groei 2
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3TD5T
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.G.J.H. Schols
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.G.J.H. Schols
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.G.J.H. Schols
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
THKJAAR  (01-09-2023 t/m 31-08-2024)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
- U kunt een oordeel vormen over de etiologie van orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen (A).
- U kunt de morfologie van het gelaat, de positie van de kaken en dentitie daarin, alsmede de gelaatsgroei analyseren (B).
- U kunt orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen analyseren en u bent op basis van de verzamelde gegevens in staat een diagnose te formuleren (C).
- U bent op de hoogte van de uitgangspunten in de communicatie tussen kind en ouders. U bent in staat bij kinderen angst voor een tandheelkundige behandeling te verminderen en daarbij een kind te motiveren voor een tandheelkundige behandeling (D).
Inhoud
Globale inhoud

A. Etiologie.
B. Gelaatsmorfologie.
C. Analyse van orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen.
D. Ontwikkelingspsychologie

Plaats en functie in het curriculum

Blok "Toegepaste groei en ontwikkeling" bouwt voort op het tweedejaarsblok  "Lichaamsgroei, gelaatsgroei en gebitsontwikkeling". Hierin heeft u onder andere kennis gemaakt met de prenatale en postnatale ontwikkeling van het gelaat en de dentitie.
In dit blok zal aandacht worden besteed aan het ontstaan en aan de diagnose van orthodontische en gelaatsorthopedische afwijkingen.
Het laatste onderdeel van dit blok : "Ontwikkelingspsychologie" is tevens de basis voor het profiel Kind & Ontwikkeling.
De vaardigheden die u zich in dit blok eigen zult maken, vormen de basis van het compartiment “Orthodontische behandelplanning en praktische toepassingen” (M1Td8tB) van het Blok Kind, gebitontwikkeling en behandelplanning ; Code M1Td8t
 

Raamplancompetenties

I - d,e,i,j,


Toetsing

De toets bestaat uit een schriftelijk tentamen met open vragen en/of multiple choice vragen. Een deel van de vragen wordt gesteld aan de hand van één of meerdere casus.
 

Literatuur
  • Van Amerongen WE, Berendsen WJH, Martens LC, Veerkamp JSJ. Kindertandheelkunde I, Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum; 2001.
  • Proffit WR, Fields HW, Larson B, Sarver DM, Contemporary Orthodontics, 6e druk, :
            Elsevier Health Sciences; 2018.
            Hardcover ISBN: 9780323543873
             eBook ISBN: 9780323543897
             eBook ISBN: 9780323543880
             eBook ISBN: 9780323624527
  • Rakosi Th, Jonas I, Graber ThM. Orthodontic Diagnosis, 1e druk, New York: Thieme Medical Publishers Inc.; 1993.
  • Remmelink HJ, Kuijpers-Jagtman AM. Gelaatsanalyse zonder röntgencefalometrie. Ned Tijdschrift Tandheelkunde 107: 141-145; 2000.
  • Patel A, Burden DJ, Sandler J, Medical disorders and orthodontics. Journal of  orthodontics 36: 1-21; 2009.
  • Hajeer MY, Millet DT, Ajour AF, Siebert JP, Applications of 3D imaging in orthodontics: Part I. Journal of orthodontics 31: 62-70; 2004
  • Hajeer MY, Millet DT, Ajour AF, Siebert JP, Applications of 3D imaging in orthodontics: Part II. Journal of orthodontics 31: 154-162; 2004
http://www.sedentexct.eu/content/guidelines-cbct-dental-and-maxillofacial-radiology  
 

Leertraject
Onderdeel
Onderwijsvorm
Contacturen
Zelfstudie-uren
Sbu
A-D
hoorcollege
8
 
8
 
werkgroep
27
 
27
 
zelfstudie
 
108
108
 
responsiecollege
14
 
14
 
toets
3
 
3
Totaal
 
52
108
160


 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen Groei 2
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok THKSEM2, Blok THKSEM2