MED-B3TI1T
Pijn
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3TI1T
Studiepunten (ECTS)4
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. S.J. Bergé
Overige cursussen docent
Docent
drs. A.G.M. Bouwman
Overige cursussen docent
Docent
drs. R.H.C.M. van der Horst
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S.I. Kalaykova
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.I. Kalaykova
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (14-11-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. De student maakt onderscheid tussen dentogene en niet-dentogene pijnklachten.
2. De student stelt een pijnanamnese samen.
3. De student geeft patiënten uitleg over diverse pijnmechanismen en doet therapievoorstellen.
Inhoud
A. Fysiologische aspecten van pijn
B. Psychologische aspecten van pijn
C. Diagnostiek van pijn
D. Interactie van pijn, pijnbeleving, medicatiegebruik en therapie
E. Pijnanamnese
F. Diagnostische testen
G. Medicamenteuze pijnbeïnvloeding

Plaats en functie in het curriculum
Herkenning, bestrijding en voorkoming van pijn is een essentieel onderdeel van de huidige tandheelkunde. Het blok "Pijn" vervult derhalve een sleutelrol in het afsluitende bachelorjaar.
In dit blok vindt integratie plaats tussen verschillende disciplines om beter zicht te krijgen op pijndiagnostiek en de daaruit voortvloeiende behandelmogelijkheden. Hiertoe wordt teruggegrepen op het onderwijs uit de blokken "Ademhaling en Circulatie", "Hoofd en Hals 1", "Integrale zorg 1: diagnostiek, behandelplanning en preventie ", "Ontstekingen en Infecties" en "Beweging, zenuwstelsel en Locale anesthesie". In het derde jaarsonderwijs is dit blok nauw verbonden met blok "Endodontium" en "Communicatie met en rond patiënten 2".

Raamplancompetenties: I-a, b, c, e, f, j. VI-e.


Leertraject
 
Onderdeel Onderwijsvorm Contacturen Zelfstudie-uren Sbu
A hoorcollege 2    
  responsiecollege 1 8 11
B hoorcollege 2    
  responsiecollege 1 10 13
C hoorcollege 3    
  practicum 3    
  responsiecollege 1 30 37
D hoorcollege 1    
  werkgroep 1    
  responsiecollege 1 12 15
E hoorcollege 1    
  responsiecollege 1 5 7
F hoorcollege 1    
  practicum 7    
  responsiecollege 2 8 18
G hoorcollege 1    
  werkgroep 1    
  responsiecollege 1 12 15
 Toets   2   2
totaal   33 87 120

Literatuur
  1. Rang H.P., Dale M.M. & Ritter, J.M. Rang & Dale's Pharmacology, 7de revised ed. with Student Consult Online Acces; 2011
  2. Thoden van Velzen S & Wesselink P.: Endodontologie. (3e geheel herziene druk). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.2010
  3. Naeije M, van Loon LAJ. Craniomandibulaire functie en dysfunctie. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. 1998
  4. Reader: artikelen en hoofdstukken uit overige handboeken
  5. Centrale medisch pharmaceutische commissie van de ziekenhuisraad. Farmacotherapeutisch kompas; 2009.
  6. Stegenga B., Vissink A., De Bont L.G.M., Spijkervet F.K.L.. MKA-chirurgie, Handboek voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Assen: Van Gorcum. 2013
Tentaminering
Schriftelijk tentamen; multiple choice en/of open vragen
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER3