MED-B3WE1T
Wetenschappelijke basisvaardigheden 3
Cursus informatieRooster
CursusMED-B3WE1T
Studiepunten (ECTS)11
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Tandheelkunde;
Docenten
Examinator
dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. J.J.J.P. van den Beucken
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.M. Kreulen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
THKJAAR  (01-09-2022 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
THKJAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. De student beheert een wetenschappelijk onderzoeksproject en voert het project uit.
  2. De student rapporteert op een adequate wijze schriftelijk over een wetenschappelijk onderzoeksproject in de vorm van een wetenschappelijk verslag (Bachelorscriptie) dat voldoet aan verscheidene criteria.
  3. De student rapporteert mondeling over een wetenschappelijk onderzoeksproject op grond van het onderzoeksverslag volgens een vaste opzet.
Inhoud

A.    Uitvoeren van een onderzoeksproject.
B.    Schrijven van een onderzoeksverslag.
C.    Presentatie van onderzoeksresultaten.
Relatie tot het totale curriculum
Het blok "Wetenschappelijke basisvaardigheden 3" maakt deel uit van de lijn Wetenschappelijke basisvaardigheden. Het onderwijs in deze lijn houdt zich bezig met de wetenschappelijke basis van de tandheelkunde. Het centrale thema is "wetenschappelijk onderzoek" in de ruimste zin van het woord. Wetenschappelijke scholing vindt expliciet en impliciet plaats gedurende het gehele curriculum, niet alleen in de blokken Wetenschappelijke basisvaardigheden, en is gericht op het ontwikkelen van academisch denken. De academische vaardigheden die u in deze lijn verwerft ondersteunen het interpreteren van (gepubliceerde) onderzoeksinformatie, de grondslag voor de klinische tandheelkunde, en staan dus in dienst van uw functioneren als tandarts. Hierdoor kunt u gefundeerde behandelkeuzes maken in de praktijk.
Het blok " Wetenschappelijke basisvaardigheden 3" is het afsluitende onderdeel van de lijn Wetenschappelijke basisvaardigheden in de bachelorfase. Het blok bouwt voort op de voorgaande blokken in deze onderwijslijn en de vaardigheden die u eerder hebt verworven gaat u geïntegreerd toepassen. In een onderzoeksproject (stage) voert u het onderzoek uit zoals u dat in blok "Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 deel B" in een protocol hebt beschreven. Door het uitvoeren van onderzoek en het interpreteren van de resultaten krijgt u inzicht in allerlei aspecten van tandheelkundig wetenschappelijk onderzoek. Dit bevordert een kritische beschouwing van de wetenschappelijke informatie. U doet van de stage zowel schriftelijk als mondeling verslag. Het schrijven van een (wetenschappelijke) verhandeling en het mondeling presenteren zijn vaardigheden die van nut zijn bij het opstellen en presenteren van behandelplannen, het schrijven van verwijsbrieven en de uitvoering van (keuze)blokken in de verdere studie.
Leertraject
Onderdeel 
Onderwijsvorm 
Contacturen 
Zelfstudie-uren 
Sbu 
A, B, C
werkgroep
10
 
  10
 
stage
 
310
310
 
 
 
 
 
Totaal
 
10
310
320
 
Literatuur
  1. Blokboek Wetenschappelijke basisvaardigheden 3 ( B3We1t).
  2. Blokboek Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 deel B ( B2We1tB).
  3. Blokboek Wetenschappelijke basisvaardigheden 2 deel A ( B2We1tA) met bijlagen.
  4. Blokboek Wetenschappelijke basisvaardigheden 1 ( B1We1t).
  5. Zielhuis, G.A..Handleiding Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek. (7e druk) ISBN 9789035234314; 2012.
  6. Brunette, DM.. Critical Thinking: understanding and evaluating dental research. ( 2e druk) ISBN 9780867154269 Chicago: Quintessence, 2007 ( Bibliotheek).
  7. Hackshaw, A.,et al..Evidence-based tandheelkunde  Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789031352272; 2009.

Tentaminering
Beoordeling onderzoeksverslag, uitvoering stage en mondelinge presentatie.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
onderzoek + scriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok THKJAAR, Blok THKJAAR