MED-KANA7
Van brein naar spier
Cursus informatieRooster
CursusMED-KANA7
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Examinator
dr. B.M.C. Gorissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.M.C. Gorissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.M.C. Gorissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.A.M. Munneke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. Munneke
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1/  VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K2: maandagochtend + vrijdagochtend
K4: vrijdagochtend, gaat niet door in 2022 editie Q
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Na afloop van deze module heeft de student kennis van en inzicht in

1. De segmentale opbouw van de romp.
2. De topografie van de spieren in de extremiteiten, inclusief de indeling in spiergroepen.
3. De opbouw ruggenmerg, radices en rami in relatie tot wervelkolom en de segmenten.
4. Verloop en systematiek van perifere zenuwen vanaf het verlaten van het centrale zenuwstelsel tot aan huid en spier.
5. De innervatie van de spiergroepen in de extremiteiten inclusief de plexus vorming.
6. De innervatie van de huid en de dermatoom kaarten daarbij.

 
Inhoud
Tijdens het keuzeonderwijs van Brein naar Spier krijgen studenten krijgen kennis van en inzicht in de systematiek van het perifeer zenuwstelsel, de aansluiting hiervan op het brein en op ons spier‐skeletstelsel. De leeractiviteiten zijn er op gericht om de losse elementen van onze motoriek te begrijpen en te integreren.
Dit keuzeblok sluit aan en bouwt voort op drie modules uit Q6 6MZS (Zenuwstelsel), 6MZB (Van zintuig naar brein) en 6MSS (Spier en skelet).

Doelgroep
Studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde.
 
Module opzet (2EC)
De module wordt in het Nederlands gegeven.
Inleidende HC’s, daarna twee cycli (bovenste extremiteit, onderste extremiteit) met de volgende aangeboden leeractiviteiten: ZSO, E-learning, museumpracticum, formatieve toetsing, RC en PR (snijzaal).
 
Tijdschema
 HC:                                       4 uur
 ZSO/e-learning:                 36 uur
 RC:                                       8 uur
 PR:                                       6 uur
 Totaal                                 56 uur 
 
Toetsing
Schriftelijk toets met open vragen waar een kort antwoord is gewenst en/of met extended matching vragen (100%).
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2