MED-KANA9
Embryologie van brein naar spier
Cursus informatieRooster
CursusMED-KANA9
Studiepunten (ECTS)1
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.A.M. Munneke
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.N. Schepens-Franke
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1/  VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW
K2: maandagochtend
K4: maandagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Na deze module kun je uitleggen:
  • hoe de romp en extremiteiten opgebouwd zijn uit segmenten
  • hoe de extremiteiten opgebouwd zijn uit spiergroepen met eigen zenuwen en wat de relatie is met dermatomen
  • hoe het brein ontstaat vanuit de neurale buis en de 3 hersenblaasjes
  • wat de rol is van neurale lijst cellen bij de vorming van het zenuwstelsel
  • hoe efferenten en afferenten vanuit hersenstam en ruggenmerg georganiseerd zijn
  • hoe de vorming van de spinale motorneuronen en de uitlopers georganiseerd wordt
  • hoe de vorming van de afferenten en de spinale ganglia tot stand komt
  • hoe de uitgroei vanuit myotomen resulteert in de verdeling van spiergroepen in de romp en ledematen (arm en been)
  • hoe het sclerotoom en laterale plaat mesoderm het skelet vormen
Inhoud
MED-KANA9   Embryologie van brein naar spier

De ontwikkeling van het brein en de verdeling van spiergroepen in de extremiteiten en romp komt summier aan de orde in Q6. Inzicht in deze ontwikkeling helpt in hoge mate bij het begrijpen van de bouw van het zenuwstelsel en spier-skeletstelsel.
Deze module begint met een overzicht van de segmentale bouw van het spier-skelet stelsel en de dermatomen, waarna de ontwikkeling van het zenuwstelsel en spierskeletstelsel aan bod komen. De verdere verdeling van flexor en extensor regio’s in zowel de romp en extremiteiten als in het ruggenmerg en inzicht in uittredende en inkomende zenuwen in het ruggenmerg dragen bij aan een beter, systematisch inzicht in de innervatie van spieren.
 
Doelgroep
Studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen
  
Module opzet en tijdschema
HC 1 Segmenten en Compartimenten (Anatomie)                          2 uur
ZSO 1 Segmenten 3 uur
ZSO 2 Compartimenten                                                           3 uur
RC Segmenten en Compartimenten (Anatomie) 2 uur
HC 2 Ontwikkeling zenuwstelsel en spier-skeletstelsel        1 uur
ZSO 3 Ontwikkeling centraal zenuwstelsel                                 1,5 uur
ZSO 4 Ontwikkeling perifeer zenuwstelsel                                2,5 uur
ZSO 5 Ontwikkeling spier-skeletstelsel                                            3 uur
Voorbereiding WG                                                                      2 uur
WG Integratie                                                                                2 uur
RC alle stof                                                                                      2 uur
Toets voorbereiden                                                                    3 uur
Toets                                                                                              1 uur
Totaal                                                                                          28 uur (1 EC)

Toetsinformatie
Individuele schriftelijk toets die bestaat uit een mix van open vragen (kort antwoord / tekenen) en MC vragen.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM2