MED-KCNS3
De kijk vd patient, de neurowetenschapper en psychiater op drug verslaving
Cursus informatieRooster
CursusMED-KCNS3
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
prof. dr. J.R. Homberg
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. J.R. Homberg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. J.R. Homberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K4: maandagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
Na het voltooien van dit onderwijs blok zijn de studenten in staat om:
 1. Te beschrijven wat drugverslaving is, hoe het verslavingsproces verloopt, welke drugs er zijn, hoe deze geconsumeerd worden, en hoe diagnose plaats vindt.
 2. Te benoemen hoe het leven van een drug verslaafde eruit ziet en behandeling plaats vindt
 3. Te benoemen wat de psychologische, sociale en maatschappelijke aspecten van verslaving zijn
 4. Uit te leggen hoe verslaving werkt in het brein en experimenten te ontwerpen om drug verslaving mechanistisch beter te begrijpen
 5. Uit te leggen hoe genen en omgeving kwetsbaarheid voor verslaving verhogen.
 6. Uit te leggen van de somatische consequenties zijn van drug gebruik
Inhoud
Drug verslaving is een stress-gerelateerde hersenziekte die gepaard gaat met veel leed en last voor de patiënt en de omgeving. Kwetsbaarheid voor verslaving wordt gevormd door een complexe interactie tussen nature en nurture. Ondanks dat de kennis over de hersenmechanismen die ten grondslag liggen aan drug verslaving de laatste decennia sterk toegenomen is, blijft het een uitdaging om drug verslaving mechanistisch echt goed te begrijpen. Dit komt door de complexiteit van de ziekte, de individuele variatie, het samengaan van verslaving met andere mentale stoornissen en de graduele verandering in symptomen tijdens het verslavingsproces. Voor sommige verslavingen zijn behandelmethoden beschikbaar, voor andere verslavingen ontbreken deze nog altijd. De ontwikkeling van nieuwe en betere behandelmethoden verloopt langzaam omdat mechanistisch nog niet alles wordt begrepen.
Dit keuze onderwijs is erop gericht om studenten kennis te laten maken en verdiepen in drug verslaving vanuit 3 verschillende invalshoeken: 1) de patiënt die wil stoppen met drug gebruik, 2) de neurowetenschapper die mechanismen in de hersenen probeert te begrijpen, en 3) de behandelaar (psychiater, psycholoog, verslavingsarts) die op basis van de mechanistische kennis behandelingen voorschrijft. Om meer te begrijpen van de kijk van de patiënt zal het eerste deel van het onderwijs zich richten op begrijpen wat drug verslaving is, hoe raak je verslaafd, welke drugs zijn er, hoe worden de drugs gebruikt, en hoe verslaving wordt gediagnosticeerd en behandeld. Om de informatie te koppelen aan praktijk zal er een Iriszorg rondleiding plaats vinden. Daarnaast vindt er educatie plaats over de psycho-sociale evenals maatschappelijke aspecten van verslaving, en hoe is het om verslaafd te zijn en met verslaafden om te gaan als arts. Deze laatste items komen aan orde in een interview met een voormalige drug verslaafde evenals een interview met een arts van het ziekenhuis die verslaafde patienten tegenkomt. Om vanuit de neurowetenschapper naar drug verslaving te kijken zal het tweede deel gaan over hersenmechanismen, somatische gevolgen en methoden om verslaving (en consequenties) te onderzoeken. Een bezoek aan het dierenlaboratorium is hier een onderdeel van. Door theorie en praktijk aan elkaar te koppelen zal de theorie, zoals in regulier onderwijs wordt gegeven, meer betekenis krijgen.

 
Toetsing
 • Geschreven examen; open vragen
 • Verslag van interview met arts
 • Presentatie experimenteel design
 
Module opzet
 • Hoorcolleges 14 uur
 • ZSO 4 uur
 • Opdracht 11 uur
 • Presentatie 3 uur
 • Examen 3 uur
 • Responsiecollege 2 uur
 • Tour en rondleiding 4 uur
  
Tijdschema
 • HC
 • ZSO
 • Rondleiding dieren faciliteit
 • IrisZorg Tour
 • Nederlands is de voertaal
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2