MED-KELG3
Urineweginfecties en SOA: m/v maakt het uit?
Cursus informatieRooster
CursusMED-KELG3
Studiepunten (ECTS)2
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Examinator
dr. T.A.M. Teunissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.A.M. Teunissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.A.M. Teunissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM2  (06-02-2023 t/m 31-08-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK
K3: vrijdagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
De student heeft inzicht in de rol die sekse en gender spelen in de spreekkamer tijdens het consult en bij veel voorkomende klachten. De student is in staat deze inzichten naar de hulpverlening te vertalen, en kan kennis aantonen van genderverschillen in het bijzonder bij urineweginfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen. Tevens leert de student te reflecteren op de eigen persoonlijke opvattingen en houding ten opzichte van gender en communicatie in de spreekkamer. De student is hierbij in staat gebruik te maken van wetenschappelijke kennis relevant voor dit onderwerp.
Inhoud
Deze module is gewijd aan problematiek die nog niet in het curriculum aan bod is gekomen. In deze module gaat het over genderverschillen bij klachten als urineweginfecties en seksueel overdraagbare aandoeningen omdat op deze terreinen man-vrouw verschillen een belangrijke rol spelen .Anderzijds komen veel communicatie aspecten aan bod die een rol spelen in het arts-patiëntcontact in de spreekkamer. De module is belangrijk omdat een arts continu te maken heeft met patiënten met gelijke of de andere sekse. Dit heeft betekenis voor diagnostiek,therapeutisch handelen en voor de communicatie met de patiënt. Bovendien zijn de eigen houding en mening in het omgaan met problemen die in deze module behandeld worden, van groot belang. In deze module wordt niet beoogd een volledig overzicht te geven van alle aspecten en van alle ziektebeelden waarbij gender verschillen en een genderspecifieke aanpak een rol spelen. Veeleer worden aan de hand van een bestudering van een aantal geselecteerde ziektebeelden, de belangrijkste principes van een
gender-sensitieve  geneeskunde onderwezen. In de geneeskunde ging men tot recent uit van een uniformiteit van het menselijk lichaam als object van de geneeskunde, terwijl steeds duidelijker wordt dat sekse/gender belangrijke verschillen aanbrengt op het niveau van biologie, pathofysiologie en psychosociale context.
 
Doelgroep
Studenten Geneeskunde
 
Module opzet
In de leeractiviteiten staan 11 opdrachten(O) centraal. Daarnaast zijn er 4 interactieve colleges(IC) waarin kennis wordt overgedragen met behulp van media waarbij de student actief betrokken wordt en 2 werkgroepen(WG) waarin gereflecteerd wordt op kennis opgedaan in de opdrachten. Tevens is er een practicum huisartsgeneeskunde(PR) waarin de betekenis van het geleerde aan de hand van een aantal observatiepunten in de praktijk wordt ervaren.
 
Tijdschema
Onderwijsvorm Aantal Studiebelastingsuren
Interactieve colleges 4 4
Werkgroepen 2 5
Practica 1 9 (incl. verslag 3 casus)
Opdrachten 11 29
Toets: werkstuk / presentatie 1 6 / 3
 
Toetsing
De toetsing vindt plaats door beoordeling van een werkstuk over een van de thema’s waaraan gedurende de elective is gewerkt en waarover ter afsluiting een presentatie wordt gehouden. Het werkstuk wordt in tweetallen voorbereid en tijdens een afsluitend symposium gepresenteerd. Na de presentaties volgt een persoonlijke feedback. Het werkstuk en de presentatie bepalen samen het eindcijfer.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM2, Blok VKO-SEM2