MED-KELG8
Gezondheid en recht
Cursus informatieRooster
CursusMED-KELG8
Studiepunten (ECTS)3
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Medische Wetenschappen; Geneeskunde;
Docenten
Docent
drs. M.J.T. Gerhardus
Overige cursussen docent
Examinator
mr. drs. R.J.M.G. Hameleers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. drs. R.J.M.G. Hameleers
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
VKO-SEM1  (05-09-2022 t/m 05-02-2023)
Aanvangsblok
VKO-SEM1/  VKO-SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDoelgroep GNK - BMW - THK
K1: maandagochtend
K4: maandagochtend
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureOp basis van loting
ToelichtingOp basis van loting
Cursusdoelen
 • De student kan uitleggen wat de betekenis is van een aantal fundamentele juridische termen.
 • De student kan benoemen wat de belangrijkste wetten uit het gezondheidsrecht zijn en welke hoofdzaken in die wetten worden geregeld.
 • De student kan in een gezondheidsrechtelijke casus analyseren wat de juridische vraag is en welke feiten en omstandigheden rechtens relevant zijn om die vraag te beantwoorden.
 • De student kan in een eenvoudige gezondheidsrechtelijke casus aangeven welke wetten en rechterlijke uitspraken van belang zijn om de casus op te lossen.
 • De student kan de essentie van een aantal belangrijke juridische uitspraken beschrijven en kan hiernaar verwijzen bij vergelijkbare casuïstiek.
 • De student kan op een professionele manier omgaan met een klacht, zowel op communicatief als basaal juridisch vlak.
Inhoud
Deze module laat studenten Biomedische Wetenschappen, Tandheelkunde en Geneeskunde kennismaken met het raakvlak tussen gezondheidszorg, biomedisch onderzoek en recht. De module is ook geschikt voor studenten Rechtsgeleerdheid die zich willen verdiepen in de toepassing van hun vakgebied binnen de gezondheidszorg.
 
Het recht kent een manier van redeneren die op punten verschilt van medisch- wetenschappelijk en klinisch redeneren. Zo worden vraagstukken over causaliteit in het recht anders benaderd dan via de pathofysiologische logica van de (bio)medicus. In deze module leren studenten niet alleen de belangrijkste inhoudelijke (“materiële”) regels van het gezondheidsrecht, zij bestuderen ook de medische en juridische manieren van denken. Dit is onder andere nuttig bij communicatie en samenwerking tussen medisch inhoudelijk geschoolden en mensen met een meer juridische denkstijl, zoals managers, inspecteurs voor de gezondheidszorg e.d.
 
Daarnaast codificeert het gezondheidsrecht fundamentele waarden en normen op het gebied van professionaliteit en integriteit, variërend van het beroepsgeheim tot het medisch handelen rondom het levenseinde. Deze thema’s worden in de module verdiept en toegepast op casuïstiek uit de praktijk.

Toetsing
De module wordt afgerond met een individuele schriftelijke toets. De toets bestaat uit open vragen over zowel kennis als inzicht. Gebruik van een wettenbundel is niet toegestaan tijdens de toets. Waar nodig zullen wetteksten tijdens de toets worden aangeleverd.
 • Om deel te kunnen nemen aan de toets, dient de student tijdens de module een multiple choice oefenvraag te formuleren die plenair wordt besproken. Op die manier wordt het juridisch denken geoefend en komt de stof tot leven.
 • Ook dient iedere student een verweerschrift in te leveren en een verweerschrift van een andere student van peer feedback te voorzien als reactie op een ingediende klacht over medisch handelen.
Module opzet
De module bestaat uit de volgende onderwerpen:
 1. Inleiding in het recht
 2. De geneeskundige behandelingsovereenkomst
 3. Aansprakelijkheid
 4. Klachtrecht
 5. Wet BIG en tuchtrecht
 6. Levenseinde, lijkschouw en euthanasie
 7. AVG en beroepsgeheim

Tijdschema
Per onderwerp vindt twee uur contactonderwijs plaats. De voorbereiding en uitwerking van de stof, het opstellen van de oefenvragen en het opstellen en van feedback voorzien van de verweerschriften vindt plaats tijdens zelfstudie.

Coördinator en contact
mr. drs. Ron Hameleers
specialist ouderengeneeskunde
jurist

ron.hameleers@radboudumc.nl
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok VKO-SEM1, Blok VKO-SEM1